Dokument & lagar (116 träffar)

Omröstning 2012/13:FöU14p2 Diskrimineringslagens tillämpning och rekryteringen av kvinnor till försvaret

Votering: betänkande 2012/13:FöU14 Jämställdhet och genusfrågor, förslagspunkt 2 Diskrimineringslagens tillämpning och rekryteringen av kvinnor till försvaret Riksdagen avslår motion 2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson båda SD yrkandena 1 och 2. Datum: 2013-09-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU14p1 Andelen kvinnor som tjänstgör som officerare, soldater och sjömän

Votering: betänkande 2012/13:FöU14 Jämställdhet och genusfrågor, förslagspunkt 1 Andelen kvinnor som tjänstgör som officerare, soldater och sjömän Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U236 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 4, 2011/12:Fö7 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 3, 2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl.

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU14p3 Arbetet för ökad jämställdhet

Votering: betänkande 2012/13:FöU14 Jämställdhet och genusfrågor, förslagspunkt 3 Arbetet för ökad jämställdhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 1, 2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 6, 2011/12:Fö218 av Margareta B Kjellin M yrkande 1, 2012/13:Fö204 av Torbjörn

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU14p4 Genusperspektiv på internationella insatser

Votering: betänkande 2012/13:FöU14 Jämställdhet och genusfrågor, förslagspunkt 4 Genusperspektiv på internationella insatser Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U245 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkandena 17-19, 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. S yrkande 19, 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 16, 2012/13:U207

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU13p3 Vindkraft

Votering: betänkande 2012/13:FöU13 Försvarsmakten och vissa miljöfrågor, förslagspunkt 3 Vindkraft Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ293 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 1, 2012/13:Fö223 av Lise Nordin m.fl. MP2012/13:Fö225 av Ola Johansson och Helena Lindahl båda C2012/13:Fö239 av Solveig Zander C2012/13:Fö252 av

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU13p2 Övnings- och skjutfält

Votering: betänkande 2012/13:FöU13 Försvarsmakten och vissa miljöfrågor, förslagspunkt 2 Övnings- och skjutfält Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö211 av Peter Rådberg m.fl. MP2012/13:Fö203 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkandena 1 och 2, 2012/13:Fö222 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Leif Pagrotsky båda S2012/13:Fö224

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU10p4 Hemvärnets finansiering

Votering: betänkande 2012/13:FöU10 Hemvärnet, förslagspunkt 4 Hemvärnets finansiering Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 3 och 2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 4. Datum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 V Parti Ja

2013-04-18

Omröstning 2012/13:FöU9p1 Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband

Votering: betänkande 2012/13:FöU9 Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband, förslagspunkt 1 Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen måste garantera tillfredsställande information och insyn

2013-05-29

Omröstning 2012/13:FöU8p1 Brandskydd i boendemiljöer

Votering: betänkande 2012/13:FöU8 Samhällets räddningstjänst, förslagspunkt 1 Brandskydd i boendemiljöer Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö208 av Hillevi Larsson S2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn båda SD och 2012/13:Fö243 av Krister Örnfjäder SDatum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-04-18

Omröstning 2012/13:FöU8p12 Krisberedskap för grupper med särskilda behov

Votering: betänkande 2012/13:FöU8 Samhällets räddningstjänst, förslagspunkt 12 Krisberedskap för grupper med särskilda behov Riksdagen avslår motion 2012/13:Fö256 av Peter Hultqvist m.fl. S yrkande 3. Datum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-18

Omröstning 2012/13:FöU8p5 Hjärtstartare

Votering: betänkande 2012/13:FöU8 Samhällets räddningstjänst, förslagspunkt 5 Hjärtstartare Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fö213 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg båda S och 2012/13:Fö226 av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson båda CDatum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-04-18

Omröstning 2012/13:FöU8p2 Brandskydd på campingplatser

Votering: betänkande 2012/13:FöU8 Samhällets räddningstjänst, förslagspunkt 2 Brandskydd på campingplatser Riksdagen avslår motion 2011/12:Fö236 av Lars Isovaara SDDatum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 95 0 0 12

2013-04-18

Omröstning 2012/13:FöU7p3 Rekryteringsfrågor och kompetensförsörjning

Votering: betänkande 2012/13:FöU7 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 3 Rekryteringsfrågor och kompetensförsörjning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö203 av Leif Pettersson S2011/12:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 2, 2011/12:Fö218 av Margareta B Kjellin M yrkande 2, 2011/12:Fö228 av

2013-05-16

Omröstning 2012/13:FöU7p2 Kostnadsbild

Votering: betänkande 2012/13:FöU7 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 2 Kostnadsbild Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö7 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 2, 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkandena 4 och 18 samt 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 13. Datum: 2013-05-16

2013-05-16

Omröstning 2012/13:FöU6p1 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Votering: betänkande 2012/13:FöU6 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 1 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fö5 av Mikael Jansson SD yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:Fö210 av Mathias Sundin FP och lägger

2013-04-17

Omröstning 2012/13:FöU5p2 Bedömning av den nordiska stridsgruppen

Votering: betänkande 2012/13:FöU5 Bedömningar av besparingar i Försvarsmaktens materielförsörjning och av arbetet med den nordiska stridsgruppen 2011, förslagspunkt 2 Bedömning av den nordiska stridsgruppen Riksdagen avslår motion 2012/13:Fö4 och lägger skrivelse 2012/13:42 till handlingarna. Datum: 2013-04-17 Omröstning

2013-04-17

Omröstning 2012/13:FöU4p1 Fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter

Votering: betänkande 2012/13:FöU4 Explosivämnen, förslagspunkt 1 Fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö206 yrkandena 1-3, 2011/12:Fö225, 2012/13:Fö206, 2012/13:Fö220, 2012/13:Fö233 och 2012/13:Fö246. Datum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-04-17

Omröstning 2012/13:FöU3p6 Säkerheten vid kärnkraftverk

Votering: betänkande 2012/13:FöU3 Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet, förslagspunkt 6 Säkerheten vid kärnkraftverk Riksdagen avslår motion 2012/13:Fö269 av Hans Hoff och Adnan Dibrani båda SDatum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-21

Omröstning 2012/13:FöU2p1 Ny lag om beredskapslagring av olja

Votering: betänkande 2012/13:FöU2 Beredskapslagring av olja, förslagspunkt 1 Ny lag om beredskapslagring av olja Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om beredskapslagring av olja. 2. lag om ändring i lagen 1994:1776 om skatt på energi. 3. lag om ändring i elberedskapslagen 1997:2884. lag om ändring i tullagen

2012-11-22

Omröstning 2012/13:FöU1p6 Försvarsexportmyndigheten

Votering: betänkande 2012/13:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2013, förslagspunkt 6 Försvarsexportmyndigheten Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 000 000 000 kronor för att

2012-12-11