Dokument & lagar (47 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:47 Torsdag 2017-06-15 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:47 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:47 Datum och tid: 2017-06-15 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:46 2. Direktiv till en utredning om ändringar i LSS Fortsatt beredning Föredragande: JLS 3. Kanslimeddelanden Förteckning

2017-06-15 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:46 Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:46 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:46 Datum och tid: 2017-06-13 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Information om två nya rapporter. 2. Justering av protokoll Prot. 2016/17:45 3. Samverkan om vård,

2017-06-13 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:45 Torsdag 2017-06-08 kl. 08:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:45 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:45 Datum och tid: 2017-06-08 08:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér informerar om direktiv till en utredning om LSS. 2. Information från

2017-06-08 08:30:00

Utskottsmöte 2016/17:44 Torsdag 2017-06-01 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:44 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:44 Datum och tid: 2017-06-01 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket Information om ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel. 2. Justering av protokoll Prot.

2017-06-01 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:43 Torsdag 2017-05-18 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:43 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:43 Datum och tid : 2017-05-18 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. EU-information inför EPSCO-rådets möte den 15 juni 2017 Sociala frågor Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet 2. Överläggning

2017-05-18 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:42 Torsdag 2017-05-11 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:42 Datum och tid : 2017-05-11 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:41 2. Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information, kontroll och uppföljning (SoU20) Justering Prop.

2017-05-11 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:41 Tisdag 2017-05-09 kl. 10:45

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:41 Datum och tid : 2017-05-09 10:45 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:40 2. Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter (SoU17) Justering Prop. 2016/17:

2017-05-09 10:45:00

Utskottsmöte 2016/17:40 Torsdag 2017-05-04 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:40 Datum och tid : 2017-05-04 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:39 2. Driftsformer för universitetssjukhus (SoU21) Beredning Prop. 2016/17:167 och motioner Föredragande: KD 3.

2017-05-04 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:39 Torsdag 2017-04-27 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:39 Datum och tid : 2017-04-27 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:38 2. Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SoU16) Justering Prop. 2016/17:122 och

2017-04-27 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:38 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:38 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Synskadades Riksförbund Information om verksamheten med ledarhundar. 2. Justering av protokoll Prot. 2016/17:37 3. Hälso- och sjukvårdsfrågor

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-04-20 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:36 2. Folkhälsofrågor (SoU7) Justering Motioner Föredragande: MK 3. Inkomna EU-dokument Föredragande:

2017-04-20 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-04-18 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:34 och 2016/17:35 2. Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter (SoU17) Beredning Prop.2016/17:132

2017-04-18 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-04-06 kl. 08:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-04-06 08:30 Plats : Förstakammarsalen (RÖ 5-1:a ka.) Öppen utfrågning: Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården - hur löser vi kompetens- försörjningen i sluten

2017-04-06 08:30:00

Utskottsmöte 2016/17:34 Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-04-04 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Information om myndighetens arbete. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2. Justering

2017-04-04 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-03-30 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Kommissionen för jämlik hälsa Presentation av delbetänkandet, SOU 2017:4. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2. Justering

2017-03-30 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Presentation av rapporten Lag utan genomslag, 2017:2. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2.

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-03-23 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-03-23 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från 1177 Vårdguiden Information om verksamheten och aktuella frågor. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2. Information från

2017-03-23 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-03-16 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-03-16 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Nya apoteksutredningen Särskilda utredaren Åsa Kullgren presenterar delbetänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15.

2017-03-16 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-02-28 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Länsstyrelsen i Stockholms län Information om ensamkommande barn som försvinner. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2. Justering

2017-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-02-23 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Forte Information från statens Forskningsråd för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) om verksamheten och aktuella frågor. (Information

2017-02-23 09:30:00

Paginering