Dokument & lagar (164 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Kompletterande handlingar avseende den offentliga utfrågningen den 12 december 2006 samt en inkommen skrivelse från Samernas Riksförbund Bilagor

2006-12-12 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg, Näringsdepartementet, informerar inför rådsmötet den 11 december 2006 2. PROTOKOLLSJUSTERING

2006-12-07 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:11 från den 30 november 2006 2. NYA POSTDIREKTIVET Behandling av förslag till rådets direktiv om ändring 97/67/EG

2006-12-05 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:9 2. Justering av förslag till betänkande 2006/07:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård föredragande PaMa

2006-11-30 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV LUFTFARTSVERKET Generaldirektör Lars Rekke och informationsdirektör Lars Röhne informerar om Luftfartsverket och dess verksamhet 2. INFORMATION

2006-11-30 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV LUFTFARTSSTYRELSEN Generaldirektör Nils-Gunnar Billinger och chefsjurist Lena Byström Möller informerar om Luftfartsstyrelsen och dess verksamhet

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2006/07:7 och 2006/07:8 2. Justering av förslag till betänkande2006/07:MJU3 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning föredragande

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM INSPEKTIONSUTREDNINGEN Utredaren Ingvar Åkesson informerar om Inspektionsutredningen 2. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:8 från

2006-11-23 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV SJÖFARTSVERKET OCH SJÖFARTSINSPEKTIONEN Generaldirektör Jan Olof Selén och sjösäkerhetsdirektör Johan Fransson informerar om Sjöfartsverket och sjöfartsinspektionen

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Information från Livsmedelsverkets generaldirektör 2. Kl. 11.30 Information från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet angående den planerade

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:5 2. Behandling av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård

2006-11-16 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSTRAFIKEN Generaldirektör Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson informerar om Rikstrafiken och aktuella upphandlingsfrågor bl.a.färjetrafik

2006-11-16 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV INFRASTUKTURMINISTERN Infrastrukturminister Åsa Torstensson informerar om bl.a. aktuella EU-frågor 2. INFORMATION AV BANVERKET Generaldirektör Per-Olof

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Information från ansvarigt lantbruksråd för fiskefrågor vid svenska representationen i Bryssel 2. Justering av protokoll 2006/07:4 3. Fortsatt behandling

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN VÄGVERKET Generaldirektör Ingemar Skogö informerar om Vägverket och aktuella frågor 2. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:4 från

2006-11-09 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 volym 1 såvitt avser tilläggsbudget till statsbudgeten

2006-11-09 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:3 från den 24 oktober 2006 2. STRAFFRÄTTSLIGA REGLER MOT FÖRORENING FRÅN FARTYG Beredning av betänkande 2006/07:TU2

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Uppvaktning av Lantbrukarnas riksförbund 2. Justering av protokollen 2006/07:2 och 2006/07:3 3. Övriga frågor Bilagor Protokollen 2006/07:2

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:2 från den 19 oktober 2006 2. HAMNSKYDD Justering av yttrande till försvarsutskottet 2006/07:TU1y Föredragande

2006-10-24 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Jordbruksverket informerar utskottet om: Smittskyddsläget, särskilt fågelinfluensan och beredskapen för den Hur Jordbruksverket arbetar med

2006-10-24 11:00:00