Dokument & lagar (163 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:13 från den 1 december 2009 2. FORDONSBESIKTNING JUSTERING Justering av betänkande 2009/10:TU8 Prop. 2009/10:32

2009-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SVERIGES REDAREFÖRENING Carl Carlsson, miljöansvarig på Sveriges Redareförening, informerar utskottet om Redareföreningens syn på IMO:s beslut

2009-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN Generaldirektör Staffan Widlert informerar om myndighetens verksamhet och aktuella verksamhetsfrågor bl.a. framtidens reglering

2009-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Information om situationen på mejerimarknaden Kl. 10.00 Information från Jordbruksverket Kl. 10.30 Information från Svensk Mjölk och Sveriges Mjölkbönder

2009-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg, Näringsdepartementet, informerar om den pågående åtgärdsplaneringen, trängselskattens redovisning

2009-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM HÖGHASTIGHETSBANOR OCH TRAFIKVERKET Utredare Gunnar Malm informerar dels om utredning om höghastighetsbanor SOU 2009:74dels om utredning om Trafikverkets

2009-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Överläggning enligt RO 10:3 med statssekreterare Elisabet Falemo, Miljödepartementet, om KOM2009 267 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

2009-11-19 08:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN AB SVENSK BILPROVNING Direktör Magnus Ehrenstråhle, AB Svensk Bilprovning informerar om företagets verksamhet inför förslag om avreglering av bilprovningsverksamheten

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:5 2. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU11 Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter föredragande

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. SEMINARIUM OM SAMHÄLLSEKONOMISKA KALKYLER Bilagor 1. Program 2. Deltagare 3. PM 2009-11-10 Samhällsekonomiska kalkyler en introduktion 4.

2009-11-12 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Statssekreterare Rolf Eriksson informerar inför jordbruks- och fiskeråd den 19-20 november 2009 2. Behandling av proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen

2009-11-12 08:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSFÖRBUNDET ENSKILDA VÄGAR Ordförande Sven Ivarsson, vice ordförande Bengt Nydahl och direktör Ulf Hellström, Riksförbundet Enskilda Vägar informerar

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, Miljödepartementet, informerar om implementeringen av vattendirektivet 2. Justering av protokoll 2009/10:4 3.

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM KOLLEKTIVTRAFIKEN Bilagor 1. Program 2.

2009-11-05 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:4 från den 22 oktober 2009 2. ÄNDRAD VERKSAMHETSFORM FÖR BANVERKETS ENHET BANVERKET PRODUKTION Justering av

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:3 2. Fortsatt behandling av Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken föredragande CM/ 3. Behandling av proposition

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM TRAFIKVERKSUTREDNINGEN Utredare Nils-Gunnar Billinger och sekreterare Bengt Jäderholm informerar om trafikverksutredningens förslag vad gäller nytt

2009-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:2 2. Behandling av proposition 2009/10:22 Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt

2009-10-22 08:30:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:2 från den 13 oktober 2009 2. ÄNDRAD VERKSAMHETSFORM FÖR BANVERKETS ENHET BANVERKET PRODUKTION Behandling Prop.

2009-10-15 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Överläggning enligt RO 10:3 med statssekreterare Rolf Eriksson, Jordbruksdepartementet, om KOM2009 439 Förslag till rådets förordning om fastställande

2009-10-15 08:00:00