Dokument & lagar (5 489 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:44 av Amir Adan (M)

Fråga 2016/17:44 Dödförklaring av Amir Adan M till Finansminister Magdalena Andersson S Om någon som är försvunnen kan befaras vara död får han eller hon under vissa förutsättningar dödförklaras. Bestämmelser om dödförklaring finns i lagen 2005:130 om dödförklaring. Det är Skatteverket som beslutar i ärenden om dödförklaring.

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:44 av Amir Adan (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:43 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:43 Flygets utsläpp och förhandlingarna i ICAO av Jens Holm V till Statsrådet Isabella Lövin MP Utsläppen från den internationella flygsektorn är troligen de snabbast växande utsläppen i världen räknat per sektor. Sedan 1990 har de ökat med mer än 70 procent. Hade flygsektorn varit ett land hade det varit

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:43 av Jens Holm (V) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:42 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:42 Teracom och marknäten av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 26 augusti överlämnade Riksrevisionen en rapport till regeringen om det statliga företaget Teracoms verksamhet dnr 3.1.1-2015-0901I den finns ett flertal rekommendationer till regeringen för hur ägarstyrningen för Teracom ska

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:42 av Erik Ottoson (M) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:41 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:41 Regeringens beredning av förslag gällande företagsbeskattning av Maria Malmer Stenergard M till Finansminister Magdalena Andersson S Alliansregeringen tillsatte Företagsskattekommittén, med uppdrag att komma med förslag till en ny utformning av företagsbeskattningen, så att företagande, investeringar

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:41 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:40 av Lennart Axelsson (S)

Fråga 2016/17:40 Nedskräpning med fimpar av Lennart Axelsson S till Miljöminister Karolina Skog MP Skräp i parker och på gator och torg är tyvärr en vanlig syn. Och det finns ett speciellt skräp som det formligen kryllar av, nämligen fimpar. Varje dag slängs 2,7 miljoner fimpar på marken i Sverige. Håll Sverige Rents

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:40 av Lennart Axelsson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:39 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:39 EU:s stridsgrupper av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har vid tre tidigare tillfällen bidragit till EU:s snabbinsatsförband för krishantering, de så kallade stridsgrupperna. 2008, 2011 och 2015 har Sverige lett den europeiska stridsgrupp som benämns Nordic Battlegroup

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:39 av Jan R Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:38 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2016/17:38 Statens ansvar för kostnader till följd av regionsammanslagning av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den av regeringen tillsatta Indelningskommittén har lämnat sitt förslag till regeringen om en ny regional indelning av Sverige, en utredning som nu är ute på remiss. Indelningskommittén

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:38 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:37 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:37 Europeiskt försvarssamarbete av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Nyligen presenterades ett fransk-tyskt försvarsinitiativ som bland annat föreslår ett EU-gemensamt försvarshögkvarter och ett tätare samarbete kring försvarsmateriel. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:37 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:36 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:36 Uppföljning av nya kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Riksdagens trafikutskott har före sommaren presenterat en uppföljning av den nya kollektivtrafiklagen, som trädde i kraft 2012. Uppföljningen har på ett bra sätt sammanställt de erfarenheter och synpunkter som finns

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:36 av Erik Ottoson (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:35 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:35 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering av Erik Ottoson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Jag och statsrådet har i riksdagens kammare tidigare diskuterat frågan om den offentliga förvaltningens digitalisering, då med fokus på så kallade öppna data. Den 21 juni inkom

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:35 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:34 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:34 Samtal om höghastighetsjärnvägen av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverkets arbete med satsningen En ny generation järnväg, det vill säga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö, befinner sig fortfarande i ett tidigt planeringsskede, vilket gör det svårt att beräkna

Inlämnad: 2016-09-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:34 av Per Klarberg (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:33 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:33 Supermiljöbilspremien av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Miljöminister Karolina Skog MP Supermiljöbilspremien infördes av alliansregeringen i syfte att öka incitamenten att köpa bilar med lägre klimatpåverkan. Det har varit en bra och framgångsrik åtgärd. I väntan på det utlovade, men upprepade gånger

Inlämnad: 2016-09-22 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:33 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:32 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:32 Stärkt offentligt etos av Peter Persson S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Innehavaren av den främsta statsvetarprofessuren i Sverige, den skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet, Li Bennich-Björkman, har tagit KI-skandalen som utgångspunkt för ett bredare inlägg

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:32 av Peter Persson (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:31 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:31 Offentlig upphandling och personuppgiftslagen av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Av regeringens proposition En ny upphandlingslagstiftning 2015/16:195 framgår att en upphandlande myndighet, om det är behövligt, ska kräva att leverantören fullgör kontraktet enligt angivna

Inlämnad: 2016-09-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:31 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:30 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:30 Ryskt spionage mot svensk militär verksamhet av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Såväl Svenska Dagbladet som SVT Nyheter i Norrbotten har rapporterat om att det den senaste tiden förekommit flera exempel på ryskt spionage mot olika sorters militär verksamhet i olika delar av landet.

Inlämnad: 2016-09-21 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:30 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:29 av Hans Hoff (S)

Fråga 2016/17:29 Lokalt inflytande över arbetsmarknadsåtgärder av Hans Hoff S till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Resurscenter i Falkenberg är en verksamhet som i 20 år jobbat väldigt framgångsrikt med att ge människor som står långt från arbetsmarknaden förutsättningar att åter komma i arbete.

Inlämnad: 2016-09-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:29 av Hans Hoff (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:28 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:28 Stärkande av alarmeringstjänsten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Alarmeringstjänsten är samhällsviktig verksamhet som alltid måste sätta medborgaren och dess behov i första rummet. Samverkan mellan de olika inblandade aktörerna behöver fungera smidigt, skyndsamt och säkert. Stegringen

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:28 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:27 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:27 Omtag om alarmeringstjänsten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anders Ygeman S Alarmeringstjänsten är samhällsviktig verksamhet som alltid måste sätta medborgaren och dess behov i första rummet. Samverkan mellan de olika inblandade aktörerna behöver fungera smidigt, skyndsamt och säkert. Stegringen

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:27 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:26 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:26 Rekryteringar till högskole- och universitetsstyrelser av Peter Persson S till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I en kommentar till Macchiariniskandalen har statsvetarprofessorn Li Bennich Björkman hävdat att den i själva verket snarare är toppen på isberget eller visar på ett större systemfel. Hon

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:26 av Peter Persson (S) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:25 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:25 Stärkt kontroll av skatte- och redovisningsbyråer samt konsulter av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Det oerhört omfattande skattefusk och skatteundandragande som länge pågått i Sverige ska inte enbart skyllas på bankerna och skatteparadisen. Precis som för den grova organiserade brottsligheten

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:25 av Peter Persson (S) (pdf, 80 kB)