Dokument & lagar (188 träffar)

Omröstning 2009/10:TU22p3 Trafikmedicinska enheter

Votering: betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor, förslagspunkt 3 Trafikmedicinska enheter Riksdagen avslår motion 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. v, s, mpDatum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 116 0

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU22p14 Alkolås

Votering: betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor, förslagspunkt 14 Alkolås Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T220 av Catharina Bråkenhielm s i denna del, 2009/10:T263 av Sofia Larsen c2009/10:T285 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson båda kd yrkandena 1 och 3-5, 2009/10:T340 av Lars Wegendal

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU22p4 Utbildning av utryckningsförare

Votering: betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor, förslagspunkt 4 Utbildning av utryckningsförare Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T474 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson båda m2009/10:T482 av Lars-Axel Nordell kd och 2009/10:T507 av Johan Pehrson fpDatum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan

2010-06-17

Utskottsmöte 2009/10:41

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:41 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:41 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte den 24 juni 2010 2. PROTOKOLLSJUSTERING

2010-06-15 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:40

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:40 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:40 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:39 från den 3 juni 2010 2. NY KOLLEKTIVTRAFIKLAG M.M. JUSTERING Justering av betänkande 2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag

2010-06-08 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:39 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION Lars G Nordström, vd och koncernchef, Per Mossberg, kommunikationsdirektör, båda från Posten Norden AB, samt Mats Forsberg, vd, och Fredrik Bister,

2010-06-03 10:00:00

Omröstning 2009/10:TU23p4 Beställaransvar vid upphandling av yrkestrafik

Votering: betänkande 2009/10:TU23 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.förslagspunkt 4 Beställaransvar vid upphandling av yrkestrafik Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T308 av Krister Örnfjäder m.fl. s och 2009/10:T522 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mpDatum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU23p2 Åtgärder mot svarttaxi m.m.

Votering: betänkande 2009/10:TU23 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.förslagspunkt 2 Åtgärder mot svarttaxi m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T209 av Rolf Gunnarsson m2009/10:T218 av Sylvia Lindgren och Börje Vestlund båda s2009/10:T262 av Stefan Tornberg c och 2009/10:T361 av Kerstin Engle och Göran

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU18p6 Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 6 Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 1 och 2009/10:T386 av Lars Hjälmered och Tomas Tobé båda mDatum: 2010-05-26 Omröstning

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU18p5 Tillgång till elektroniska kommunikationer

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 5 Tillgång till elektroniska kommunikationer Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 16, 2009/10:T261 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson båda c2009/10:T281 av Peter Hultqvist och Carin

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU18p2 Delaktighet i informationssamhället

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 2 Delaktighet i informationssamhället Riksdagen avslår motion 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 3. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2010-05-26

Utskottsmöte 2009/10:38

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:38 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte den 31 maj 2010 2. PROTOKOLLSJUSTERING

2010-05-25 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:37

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:37 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. NÅGRA KÖRKORTS- OCH FORDONSFRÅGOR JUSTERING Justering av betänkande 2009/10:TU22 Proposition 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor och motioner Föredragande

2010-05-20 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:36

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:36 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:35 från den 6 maj 2010 2. TILLGÄNGLIGA ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER JUSTERING Överlämnande till konstitutionsutskottet

2010-05-18 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:32 från den 22 april 2010 och protokoll 2009/10:33 från den 27 april 2010. 2. TILLGÄNGLIGA ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER

2010-04-29 10:00:00

Omröstning 2009/10:TU17p1 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän

Votering: betänkande 2009/10:TU17 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän, förslagspunkt 1 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i sjömanslagen 1973:2822. lag

2010-04-29

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Företrädare för Näringsdepartementet informerar utskottet om den senaste tidens problem inom luftfarten till följd av avstängt

2010-04-27 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM PROJEKTET GRÖNA KORRIDORER Samordnare Jerker Sjögren, Logistikforum, informerar om samarbetsprojektet Gröna korridorer 2. PROTOKOLLSJUSTERING

2010-04-22 10:00:00

Omröstning 2009/10:TU15p1 Tillgång till förnybara bränslen

Votering: betänkande 2009/10:TU15 Drivmedels- och fordonsfrågor m.m, förslagspunkt 1 Tillgång till förnybara bränslen Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör se över de konsekvenser som lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel har för mindre tankställen

2010-04-21

Omröstning 2009/10:TU15p5 Definition av miljöbil

Votering: betänkande 2009/10:TU15 Drivmedels- och fordonsfrågor m.m, förslagspunkt 5 Definition av miljöbil Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 103 och 104 samt 2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. s yrkande 10. Datum: 2010-04-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-04-21