Dokument & lagar (119 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten Överläggning med regeringen Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. MJU8 Behandling Prop. 2015/16:35 och motioner Föredragande: MH 3. Skogspolitik MJU10 Behandling Motioner

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning om direktiv om terrorismbekämpning 2. Justering av protokoll 3. Förslag till direktiv om terrorismbekämpning Subsidiaritetsprövning Fortsatt beredning KOM2015

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Regional anpassning av arbetsmarknads- utbildningen RiR 2015:22 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg m.fl. 2. Integration AU6 Beredning Skr. 2015/16:58

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av LRF trädgård 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionenen rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. MJU7 Behandling Skrivelse 2015/16:45

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Naturskyddsföreningen 2. Naturvård och områdesskydd MJU6 Behandling Motioner Föredragande: CM 3. Inkomna skrivelser Föredragande: BW 4. Övriga frågor

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information från Arbetslöshetskassornas Samorganisation Ordföranden Harald Petersson 2. Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända AU4 Justering Prop. 2015/16:54 och

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-21 kl. 09:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-21 09:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Förslag till ändring av direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen JuU26 Subsidiaritetsprövning Ev. justering KOM2015 750 Föredragande: SN

2016-01-21 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram 2016 MJU2y Justering KOM 2015 610 Föredragande: CR 3. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Inspektionen för arbetslöshets- försäkringen Generaldirektör Jan-Olof Dahlgren 2. Kommissionens arbetsprogram AU2y Justering KOM2015 610 Föredragande:

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2016-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-19 10:30 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utlänningsdatalag JuU6y Yttrande till socialförsäkringsutskottet Justering Proposition 2015/16:65 och motioner Föredragande: AB 3. Förslag till ändring

2016-01-19 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2016-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-14 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram 2016 JuU5y Yttrande till utrikesutskottet Justering KOM2015 610 Föredragande: SN 3. Utlänningsdatalag JuU6y Fråga om yttrande

2016-01-14 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2016-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2016-01-14 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Medlingsinstitutet Generaldirektör Carina Gunnarsson 2. Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända AU4 Fortsatt beredning Prop. 2015/16:54 och motioner

2016-01-14 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:eun201601071500 Torsdag 2016-01-07 kl. 15:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Torsdag 2016-01-07 kl. 15:00 Plats: Skandiasalen N3

2016-01-07 15:00:00

Utskottsmöte 2015/16:eun201512161400 Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3

2015-12-16 14:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2015-12-15 kl. 08:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-15 08:30 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet JuU24 Justering Proposition 2015/16:67 och motioner

2015-12-15 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Fredag 2015-12-11 kl. 08:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-11 08:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av justitiekanslern Anna Skarhed, generaldirektören Helena Lindberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt företrädare för Polismyndigheten och Kammarrätten

2015-12-11 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2015-12-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-10 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-kommissionens förslag om fastställande för 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg i vissa

2015-12-10 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MJU2 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: MH och JS 3. Fråga

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. EU-information från regeringen och ev. överläggning 2. Justering av protokoll 3. Budget Rättsväsendet JuU1 Justering Proposition 2015/16:1 och motioner Föredragande: AB, MK

2015-12-08 11:00:00