Dokument & lagar (131 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:27 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Information från Svensk Kärnbränslehantering AB 2. Uppvaktning av Världsnaturfonden 3. Justering av protokoll 4. Kemikaliekontroll MJU15 Justering

2011-03-29 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-03-17 kl. 09:15

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Strandskyddsfrågor MJU18 Justering Prop. 2010/11:64 och motioner Föredragande: ALK 3. Djurskydd MJU20 Beredning Motioner

2011-03-17 09:15:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Uppvaktning av Biodlarnas riksförbund 2. Justering av protokoll 3. Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter

2011-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-03-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. EU-förslag om det s.k. kvalitetspaketet Överläggning Landsbygdsminister Eskil Erlandsson KOM 2010 733 och KOM 2010 738 2. Jordbruks- och fiskeråd

2011-03-10 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. EU-förslag om ett resurseffektivt Europa Överläggning Miljöminister Andreas Carlgren m.fl Miljödepartementet KOM 2011 21 2. Miljöråd den 14 mars

2011-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-03-03 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. EU-förslag om den gemensamma jordbrukspolitiken Överläggning Landsbygdsminister Eskil Erlandsson KOM2010 672 2. Information från Statens veterinärmedicinska

2011-03-03 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Uppvaktning från Aktionsgruppen Små Avlopp Angående diffusa utsläpp från små enskilda avlopp 2. Justering av protokoll 3. Livsmedelskontroll MJU14

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Torsdag 2011-02-17 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruks och fiskeråd 21 februari 2011 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson m.fl.Landsbygdsdepartementet 2. Uppvaktning av Svenskt Vatten 3. Justering

2011-02-17 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-02-10 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Uppvaktning av Branschens växtskyddsgrupp Växtskyddsfrågor 2. Justering av protokoll 3. Övergripande miljöfrågor m.m. MJU 10 Justering Motioner

2011-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. EU-förslag om vissa fiskeavtal Överläggning Statssekreterare Magnus Kindbom m.fl. Landsbygdsdepartementet KOM2010 737 SEK 2010 1588 2. EU-förslag

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Skogspolitik MJU13 Justering Motioner Föredragande:CM 3. Livsmedelskontroll MJU 14 Behandling Motioner Föredragande:

2011-02-03 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Ordförandeskapet i EU Information om det avslutade belgiska och det nya ungerska ordförandeskapet i EU Miljöminister Andreas Carlgren m.fl. Miljödepartementet

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Uppvaktning av Naturskyddsföreningen 2. Justering av protokoll 3. EU-förslag om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter Subsidiaritetsprövning.

2011-01-27 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruks- och fiskeråd 24-25 januari 2011 Information Landsbygdsminister Eskil Erlandsson m.fl. Landsbygdsdepartementet 2. Avgående belgiskt och

2011-01-20 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöråd den 20 december 2010 Information Miljöminister Andreas Carlgren m.fl. Miljödepartementet 2. Justering av protokoll 3. Jakt och viltvård

2010-12-16 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 07:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. EU-fråga om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheter i EU-vatten m.m. Överläggning Landsbygdsminister Eskil Erlandsson KOM2010 658 2. Jordbruks-

2010-12-09 07:30:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Information från Jordbruksverket Aktuella frågor kring djurskyddet och GMO m.m. Generaldirektör Mats Persson m. fl. 2. Justering av protokoll 3.

2010-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruks- och fiskeråd den 29-30 november 2010 Information Landsbygdsminister Eskil Erlandsson m.fl.Jordbruksdepartementet 2. Justering av protokoll

2010-11-25 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23 Fråga om yttrande till FiU. Beslut Proposition 2010/11:1 och motioner Föredragande: BgW 2. Förslag till

2010-11-18 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kemikalietillsynen MJU3 Justering Prop. 2009/10:167 och motion Föredragande: MH 3. Fiskevårdsområden MJU4 Justering

2010-11-16 11:00:00