Dokument & lagar (240 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:31 Torsdag 2013-05-02 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-05-02 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-förslag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier m.m. Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut KOM2013

2013-05-02 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-04-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-04-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd SfU6y Justering Prop. 2012/13:109 och motioner Föredragande: MP 3. Redogörelse

2013-04-25 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:31 Torsdag 2013-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-04-25 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Naturvårdsverket Information om 2013 års uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2. Justering av protokoll 3. En europeisk strategi

2013-04-25 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-04-23 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Berättelse om verksamheten i EU under 2012 SfU5y Justering Skr. 2012/13:80 och motioner Föredragande: CM 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor

2013-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:30 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-04-23 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. En ram för havsplanering och integrerad kustförvaltning MJU 20 Justering KOM 2013 133 Föredragande: FJ 3. Djurskydd m.m. MJU 19 Beredning

2013-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-04-18 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-04-18 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet Skr. 2012/13:75 Föredragande:

2013-04-18 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:29 Torsdag 2013-04-18 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-04-18 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruksråd 22-23 april 2013 Information Landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Landsbygdsdepartementet. 2. Kl. 09.00.Livsmedelsverket Information Generaldirektör

2013-04-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-04-16 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Fråga om yttrande till socialutskottet Prop. 2012/13:109 och motioner

2013-04-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:28 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-04-16 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jakt och viltvård MJU 17 Justering Motioner Föredragande: FJ 2. EU-förslag om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt förordning EG nr 73/2009 avseende

2013-04-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-04-11 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik SfU7 Justering Motioner Föredragande: KS, JIL, MP 3. Berättelse om verksamheten i EU under 2012 Fråga om yttrande

2013-04-11 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-04-11 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. MJU14 Justering Prop. 2012/13:55 och motioner Föredragande: LS 3. Skogspolitik MJU16 Justering

2013-04-11 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:25 Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-03-26 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen Generaldirektör Anders Danielsson och rikspolischef Bengt Svenson, m.fl. 3. Kanslimeddelanden

2013-03-26 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-03-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Ny djurskyddslag Information Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Fiskeripolitik MJU13 Justering Motioner Föredragande:

2013-03-26 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-03-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-03-21 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information om Frontex Statssekreterare Martin Valfridsson m.fl.Justitiedepartementet 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2013-03-21 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:25 Torsdag 2013-03-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-03-21 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Naturvård och biologisk mångfald MJU12 Justering Motioner Föredragande: FJ 3. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. MJU14 Fortsatt

2013-03-21 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Tisdag 2013-03-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-03-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. Beredning Prop. 2012/13:55 och motioner Föredragande: LS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2013-03-19 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-03-14 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-03-14 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 21 mars 2013 Information Miljöministern Miljödepartementet 2. Kl. 09.00 Jordbruksråd 18-19 mars 2013 Information Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet

2013-03-14 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-03-12 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Svensk vattenkraftsförening 2. Fiskeripolitik MJU13 Beredning Motioner Föredragande: ALK 3. Övergripande miljöfrågor MJU15 Beredning Motioner Föredragande:

2013-03-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-03-07 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-03-07 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd SfU4y Justering Prop. 2012/13:58 och motioner Föredragande: KH 3. Migration och asylpolitik

2013-03-07 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Torsdag 2013-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-03-07 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Partnerskapsöverenskommelsen Information Näringsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Klimatpolitik m.m MJU11 Justering Motioner Föredragande: CM 4. Fiskeavtal

2013-03-07 10:00:00