Dokument & lagar (1 970 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:18 Tisdag 2021-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2021-01-26 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Kapacitetsutmaningen i elnäten Information per videolänk Generaldirektör Anne Vadasz Nilsson och chefsekonom Therése

2021-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2021-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2021-01-21 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Vårt framtida skattesystem en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform 2020:7 Information Klas Eklund,

2021-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2021-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2021-01-21 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Skype för företag Information per videolänk Utbildare Henrik Lundkvist, riksdagens IT-avdelning 3. Forskningspolitiken

2021-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2021-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2021-01-21 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Genomförande av balansdirektivet balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

2021-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 5-38 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kommissionens meddelande om en jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 20202025 Överläggning

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2021-01-14 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kanslimeddelanden 3. Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar SkU12 Beredning Prop. 2020/21:49

2021-01-14 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2021-01-14 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Konkurrensverkets befogenheter NU10 Fortsatt beredning Tidigare behandlad 17 december Prop.

2021-01-14 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2021-01-12 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2021-01-12 11:00 Plats: RÖ 5-38 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Statens insatser mot exploatering av arbetskraft Regelverk, kontroller samt information och stöd till de drabbade

2021-01-12 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2020-12-17 kl. 13:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-17 13:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Stöd till företag och företagare med anledning av coronapandemin Information per videolänk

2020-12-17 13:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-12-10 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Rådet för transport, telekommunikation och energi TTE Information per videolänk Statssekreterare

2020-12-10 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-12-10 10:00 Plats: RÖ 5-38, Digitalt deltagande 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från IT-avdelningen It-utbildare Henrik Lundqvist 3. Justering av protokoll 4. Utgiftsområde

2020-12-10 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Justering Prop. 2020/21:1

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 19 Regional utveckling NU2 Justering Tidigare behandlad 5 november och 26 november

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Fortsatt beredning Prop.

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson med medarbetare, Finansdepartementet 3. Rådsslutsatser

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Resultatredovisningen i budgetpropositionen för 2021 Föredragande: Näringsutskottets grupp för

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson med medarbetare, Finansdepartementet 3. Rådsslutsater

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kommissionens aviserade handlingsplan för genomförandet av pelaren för sociala rättigheter Överläggning

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-19 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-dokument 5. Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

2020-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-17 11:00 Plats: RÖ 5-38, Digitalt deltagande 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1

2020-11-17 11:00:00