Dokument & lagar (118 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om skogen med anledning av stormen i södra Sverige 2. Övriga frågor Bilagor Dagordning Deltagarförteckning Material till informationen från

2005-04-21 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om alternativa bränslen 2. Övriga frågor Bilagor Dagordning

2005-04-19 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:19 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU13 Husdjursgenetiska resurser föredragande Franzén 3. Behandling

2005-04-14 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:18 2. Behandling för ev. yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen

2005-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2004/05:16 och 2004/05:17 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU10 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

2005-03-22 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU12 Svensk-norska renbetesförhållanden föredragande Wessman/ 2. Justering av förslag till betänkande

2005-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:15 2. Behandling av proposition 2004/05:58 Ändringar i skogsvårdslagen jämte dels följdmotioner 2004/05: MJ10 av

2005-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2004/05:13 och 2004/05:14 2. Behandling av skrivelse 2004/05:79 Svensk-norska renbetesförållanden samt motioner från allmänna

2005-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:12 2. Behandling av proposition 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn samt dels följdmotioner 2004/05:

2005-02-17 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 information från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 2. Justering av protokoll 2004/05:11 3. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU

2005-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Information från Skogsstyrelsen 2. Justering av protokoll 2004/015:10 3. Övriga frågor Bilagor Protokoll 2004/05:

2005-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.30 Möte med inbjudna ledamöter från Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2. Övriga frågor Bilagor Dagordning för mötet

2005-02-08 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:8 och 2004/05:9 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:MJU8 Genteknik, m.m. föredragande Franzén/ 3. Överlämnande

2005-02-03 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Svensk Mjölk 2. Justering av protokoll 2004/05:25 3. Justering av förslag till yttrande 2004/05:MJU2y Tilläggsbudget för

2005-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Svensk Fågel 2. Kl. 10.30 Uppvaktning av projektet Regional mat 3. Kl. 11.00 Uppvaktning av miljöförbundet Jordens vänner

2005-05-12 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Uppvaktning av Sveriges Redareförening 2. Kl. 10.30 Uppvaktning av Torvproducenterna 3. Justering av protokoll 2004/05:22 4. Övriga frågor Bilagor Protokoll 2004/05:

2005-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 uppvaktning av Sveriges Bergmaterialindustrier. 2. Justering av protokollen 2004/05:20 och 2004/05:21 3. Justering av förslag till betänkande

2005-04-26 11:00:00

utskottsdokument 2004/05:KICI2SF

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2004/05 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Miljö- och jordbruksutskottet Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även

2005-09-20