Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (64 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:9 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:9 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:8 från den 15 november 2005. 2. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER Beredning II av betänkande

2005-11-17 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:8 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:8 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreteraren Jonas Bjelfvenstam informerar om dels regeringens hantering av frågan om en gemensam

2005-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN IT-FÖRETAGEN VD Ylva Hambraeus Björling, Fredrik von Essen och Stefan Holm informerar med anledning av proposition 2004/05:175

2005-11-10 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:6 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:6 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN VÄGVERKET Generaldirektör Ingmar Skogö med medarbetare lämnar information angående budgetutfall samt mål- och resultatredovisning

2005-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:5 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:5 Datum och tid : 09:00 Plats : Förstakammarsalen OBS Lokalen! Föredragningslista OFFENTLIG UTFRÅGNING OM FRAMTIDENS FORDON OCH DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN Bilagor Punkt 1: Program

2005-10-27 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSTRAFIKEN Generaldirektör Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson informerar om aktuella frågor kring statens

2005-10-25 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:37 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:37 Datum och tid : 08:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006. 2. UPPSKOV MED BEHANDLINGEN AV VISSA ÄRENDEN Uppskov med behandlingen

2006-06-02 08:30:00

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM UPPFÖLJNINGSPROJEKT Helene Högberg Karlsson från Riksdagens utredningstjänst informerar med anledning av utskottets uppföljningsprojekt

2006-05-18 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:35 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:35 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:34 från den 11 maj 2006 2. MODERNA TRANSPORTER Justering av betänkande 2005/06:TU5 3.

2006-05-16 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:33 från den 4 maj 2006 2. ÄNDRINGAR I LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Beredning

2006-05-11 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:33 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:33 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam med medarbetare informerar om tredje sjösäkerhetspaket och aktuella

2006-05-04 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:32 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:32 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV RIKSTRAFIKEN Generaldirektören Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson informerar om aktuella frågor kring upphandlingen

2006-04-27 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:31 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:31 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokollen 2005/06:29 från den 4 april och 2005/06:30 från den 6 april. 2. BÖTESBELOPP Justering av

2006-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:30 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:30 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM TRANSPORTPOLITISKA PROPOSITIONEN Företrädare för följande organisationer lämnar synpunkter på proposition 2005/06:160 Moderna

2006-04-06 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:2 från den 11 oktober 2005 2. EKONOMISKA RAMAR OCH TILLÄGGSBUDGET Behandling av yttrande

2005-10-18 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:29 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:29 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:28 från den 30 mars 2006 2. TRAFIKSÄKERHET Justering av betänkande 2005/06:TU13 3.

2006-04-04 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:28 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:28 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN TRAFIKINSPEKTIONSUTREDNINGEN Särskild utredare Ingvar Åkesson informerar om inspektionsverksamheten för säkerhets- och skyddsfrågor

2006-03-30 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:27 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:27 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:25 från den 21 mars 2006 och protokoll 2005/06:26 från den 23 mars 2006 2. TRAFIKSÄKERHET Beredning

2006-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:26 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:26 Datum och tid : 10:00 Plats : NU:s sessionssal RÖ 4-27 Föredragningslista 1. INFFORMATION FRÅN POSTEN Verkställande direktören Erik Olsson och informationsdirektören Per Mossberg informerar om Postens

2006-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:25 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:25 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:24 från den 16 mars 2006 2. RIKSDAGEN I EN NY TID Justering av yttrande 2005/06:TU4y 3.

2006-03-21 11:00:00

Paginering