Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (175 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet -GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU3 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

2007-12-13 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 EU-information, statssekreterare Eva Uddén Sonnegård, Arbetsmarknadsdepartementet Återrapportering från EPSCO-rådet den 5-6 decembe ... Föredragningslista 1.

2007-12-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet -GU- 3. Behandling av proposition 2007/08:20, Arbetstagares medverkan

2007-12-06 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet -GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad

2007-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet m.m. - fråga om yttrande till FiU om kommissionens meddelande om budgetöversynen -GU- 3.

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Information av Vice riksbankschef Svante Öberg och generaldirektör Mats Dillén, Konjunkturinstitutet, (kl. 11.30 ca) Föredragningslista 1. Överläggning med

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 5-38 Information av generaldirektör Bo Bylund åtföljd av ställföreträdande generaldirektör Lars Sjöström, AMS Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2.

2007-11-01 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:23 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information från kammarkansliet om riksdagens hantering av EU-frågor 2. Kanslimeddelanden -GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU10

2008-06-03 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:22 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet -GU- 3. Behandling av propositionerna 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag

2008-05-22 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Information av särskilde utredaren Sören Öman åtföljd av revisionsdirektören Dan Ljungberg och departementssekreteraren Jenny Oretun o ... Föredragningslista 1.

2008-05-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal) Information av Riksrevisor Karin Lindell, Riksrevisionen om 1. framställningen angående lönebidrag till ... Föredragningslista 1.

2008-05-08 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet -GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU2 En jobbgaranti för ungdomar (bet.

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal) Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet -GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU6

2008-05-06 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal) Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet -GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU4

2008-04-24 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal) Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet -GU- 3. Behandling av proposition 2007/08:118

2008-04-17 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 5-37 (f.d. BoU:s sessionssal) Information av ordförande Eva Nordmark, SKTF, och andre vice ordförande Cecilia Fahlberg, Unionen, med anledn ... Föredragningslista 1.

2008-04-10 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal) Föredragningslista 1. EU-frågor a) Överläggning med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om kommissionens meddelande om

2008-04-01 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal) Information 1. JämO Anne-Marie Bergström åtföljd av Magnus Jacobson och Bengt Nilsson 2. Johan Rudebe ... Föredragningslista 1.

2008-03-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 5-38 EU-information, statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kanslirådet Tim Brooks, departementssekreteraren Moa Lagercrantz och politiskt ... Föredragningslista 1.

2008-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Miniseminarium Lena Nekby, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, om forskning på området diskriminering på arbets ... Föredragningslista 1.

2008-02-19 11:00:00