Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (208 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet (TU5) Justering Prop. 2010/11:25 Föredragande: SL 3.

2010-11-25 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd informerar dels om budgetförslag för trafikens infrastruktur,

2010-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:7 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:7 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren, revisionsdirektör Jan Vikström och revisionsledare Ingvar Önnhage informerar om Riksrevisionens

2010-11-18 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:6 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:6 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1) Beredning Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: HT 3.

2010-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:5 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:5 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information om förslag angående avgifter i Transportstyrelsens verksamhet Företrädare för dels transportbranchen (kl. 11.00), dels Transportstyrelsen

2010-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:4 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:4 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm, chef för verksamhetsområde Samhälle Lena Erixon och trafikchef Björn Östlund samtliga

2010-11-04 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:34 Torsdag 2011-06-09 kl. 08:15

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:34 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:34 Datum och tid : 08:15 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Lag om flygplatsavgifter (TU27) Justering Proposition 2010/11:143 Föredragande: CM 3. Övriga frågor 4.

2011-06-09 08:15:00

Utskottsmöte 2010/11:32 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:32 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:32 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde (TU22) Justering KOM(2011) 144 Föredragande: MR 3.

2011-05-31 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:31 Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behörighet för lokförare (TU19) Justering Prop. 2010/11:122 och motioner Föredragande: SL 3. Post-

2011-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:30 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare informerar inför rådsmöte den 27 maj 2011 för EU:s teleministrar 2.

2011-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:3 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:3 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Subsidiaritetsprövning Redovisning av regeringens bedömning av subsidiarietsprincipens tillämpning avseende utkast till lagstiftningsakter

2010-11-02 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:29 Torsdag 2011-05-12 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:29 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:29 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information om anslagstilldelningen till underhållet av järnväg Generaldirektör Gunnar Malm och ekonomidirektör Caroline Ottoson båda från

2011-05-12 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:28 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:28 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information om flygtrafiken Östersund-Umeå Harriet Jorderud, landstingsstyrelsens ordförande i Jämtlands län, Christer Siwertsson, landstingsstyrelsens

2011-05-05 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:27 Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information med anledning av proposition 2010/11:115 Ändrade regler för elektronisk kommunikation – Koncernchef Raoul Grünthal, My Goland och

2011-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Cykelfrågor (TU21) Justering Motioner Föredragande: HT 3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2011-04-14 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Trafiksäkerhet (TU18) Förnyad justering Motioner Föredragande: LK 3. Redogörelse för behandlingen av

2011-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Trafikanalys Generaldirektör Brita Saxton och avdelningscheferna Gunnar Eriksson och Per-Åke Vikman informerar om Trafikanalys

2011-03-29 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd med medarbetare informerar inför rådsmöte den 31 mars

2011-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kontroll av färdskrivare (TU15) Beredning Prop. 2010/11:62 och motion Föredragande: LK 3. Övriga frågor 4.

2011-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information om projektet Modulsystem för skogstransporter Forskningschef Lennart Rådström och projektledare Claes Löfroth båda från Skogforsk ,

2011-03-03 10:00:00