Dokument & lagar (85 träffar)

Utskottsmöte 2018/19:20190118utskottsmöte1

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-01-18 kl. 10.15  Obs ändrad tid Plats: Skandiasalen N3Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 10 december 2018 Information och samråd

2019-01-18 10:15:00

Utskottsmöte 2016/17:eun201703240900 Fredag 2017-03-24 kl. 09:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Fredag 2017-03-24 kl. 09:00 Plats:

2017-03-24 09:00:00

minråd 2006/07:1941 Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi Datum: 2006-12-11 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan TELEKOMMUNIKATION 3. En strategi för ett säkert informationssamhälle i Europa Utkast till rådets resolution 4. Roaming i allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:1940 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2006-12-11 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 2326 oktober 2006 och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:1977 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2007-01-30 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Redogörelse 4. Genomförande av stabilitets- tillväxtpakten Förfarande vid alltför stora underskott 5.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:1987 Till p.

Möte med ministerrådet Utbildning, ungdom och kultur Datum: 2007-02-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan Utbildning 3. Rådets bidrag till Europeiska rådets vårmöte Viktiga budskap till Europeiska rådets vårmöte 4. Med sikte på 2010 och tiden därefter-


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:1986 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2007-02-15 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Införlivande av Prümkonventionen med unionsrätten Diskussion och beslut om det kommande arbetet 4. Nätverk för SIS, Sirene och Vision Sisnet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2007 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2007-02-12 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Allmänna frågor 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdes- perioden i Strasbourg den 15-18


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2006 Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi energi Datum: 2007-02-15 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Energipolitik för Europa Kommissionens meddelande till rådet Föredragning av kommissionen Riktlinjedebatt Rådets och ordförandeskapets slutsatser 4. Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2038 Till p.

Möte med ministerrådet Miljö Datum: 2007-02-20 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Klimatförändringar EU:s mål för vidareutvecklingen av den internationella klimatordningen efter 2012 Rådets slutsatser 4. Bidrag till Europeiska rådets vårmöte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2036 Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Datum: 2007-02-22 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför Europeiska rådets vårmöte a Viktiga budskap på grundval av b-f Antagande Riktlinjedebatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2037 Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft inre marknaden, industri och forskning Datum: 2007-02-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Handlingsprogram för att minska den administrativa bördan Föredragning av kommissionen Diskussion 4. ev.Industripolitik


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2046 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2007-02-27 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten 4. Förberedelser inför Europeiska rådets möte 5. Europeiska unionens allmänna budget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2163 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2007-03-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan Jordbruksfrågor 3. Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål: 4. ev.Faställande av bestämmelser för frivillig modulering av direktstöd enligt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2164 Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi Datum: 2007-03-22 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan Intermodala frågor och nät 3. Globalt system för satellitnavigering Galileo 4. Hållbar transportpolitik och klimatskydd inom ramen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2171 Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi Datum: 2007-03-22 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan Intermodala frågor och nät 3. Globalt system för satellitnavigering Galileo 4. Hållbar transportpolitik och klimatskydd inom ramen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2170 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2007-03-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan Jordbruksfrågor 3. Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål: 4. ev.Faställande av bestämmelser för frivillig modulering av direktstöd enligt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2273 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2007-04-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål Rom III Förslag till rådets förordning om ändring av förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2274 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2007-04-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan Fiskefrågor 3. Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål Förslag till rådets förordning Politisk överenskommelse 4. Upprättande av en flerårig


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2466 Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Datum: 2007-05-30 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik Politisk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information