Dokument & lagar (1 237 träffar)

Motion 1918:477 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren År 477. 7 Nr 477. Av herr Wjlldcil, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 435, angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare. nådig pi oposition nr 435 till riksdagen angående reglering av löneförhållanden in. in. för vaktmästare

1918-05-28

Motion 1918:477 Andra kammaren (pdf, 277 kB)

Motion 1918:476 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 416. Nr 47 Av herr Söderbergi anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 432, angående förhöjda provisoriska tilläggsavgifter å statens järnvägar. I proposition nr 432 föreslår Kungl. Maj t vissa provisoriska tillläggsavgifter å Statens Järnvägar. Denna föreslagna förhöjning är föranledd

1918-05-28

Motion 1918:476 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1918:221 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 221. 3 Nr 22L Av herr Ström, i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående förhöjda provisoriska tilläggsavgifter å statens järnvägar. Det förslag till förhöjda provisoriska tilläggsavgifter å statens järnvägar, som framlagts i proposition nr 432, måste mottagas med mycket blandade

1918-05-28

Motion 1918:221 Första kammaren (pdf, 339 kB)

Motion 1918:220 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 220. 1 Nr 220. Av herr Hellberg, i anledning av Kung,Maj:ts proposition angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postverket m. m. I Kungl. Maj:ts proposition nr 382, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postverket, har den av 1915 års avlöningskommission förordade

1918-05-28

Motion 1918:220 Första kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1918:478 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 478. 1 Nr 478. Av herr Andersson i Gävle, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 383, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m. I propositionen nr 383 till innevarande års riksdag har Kungl. Maj:t föreslagit vissa ändringar i nu gällande avlöningsreglemente

1918-05-26

Motion 1918:478 Andra kammaren (pdf, 702 kB)

Motion 1918:475 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 475. 1 Nr 475. Av herr VennerstrÖHl 111. fl.i anledning av Kungl. May.ts proposition, nr 418, angående statsbidrag till v äg ant äg guling a t m. m. I Kungl. Maj:ts proposition nr 418 har Kungl. Maj:t föreslagit eu del åtgärder för förbättring av vägväsendet. Kungl. Maj:ts förslag är byggd

1918-05-25

Motion 1918:475 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1918:474 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 414. 7 Nr 474. Av herr MagUUSSOtt i Skövde 111. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 439, med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 439 med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring

1918-05-25

Motion 1918:474 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1918:471 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 471 1 r 471. Av herr Sjöström m. fl.i ättledning av Kutigl. Maj:tv proprosition, nr 407, angående tillfälliga lönetillägg till tjänstemän i tullverket m. vi. Med anledning av Kung.Maj:ts nådiga proposition ur 407 angående tillfälliga lönetillägg till tjänstemän vid tullverket m. m. få vi

1918-05-25

Motion 1918:471 Andra kammaren (pdf, 444 kB)

Motion 1918:469 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 41.0. Nr 469. Av herr Gylfe, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 409, angående reglering av avlöningsförhållanden m. m. för personal vid statens hospital och asyler. I Kungl. Maj ds proposition nr 409 angående reglering av avlöningsförhållanden m. m. för personal vid statens hospital

1918-05-25

Motion 1918:469 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1918:468 Andra kammaren

Motionär i Andra kammaren, Nr 418. 1 Nr 468. Av herr Engberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 409, angående reglering av avlöningsförhållanden m. vi. för personal vid statens hospital och asyler. I inlagor till det särskilda utskott, som har att behandla Kung.Maj:ts proposition nr 409 angående reglering av

1918-05-25

Motion 1918:468 Andra kammaren (pdf, 274 kB)

Motion 1918:470 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 470. 7 Nr 470. Av herr Berg i Staby i anledning av Kungl. May.ts nådiga proposition, nr 409, angående reglering av avlöningsförhållanden ni. m. för personal vid statens hospital och asyler. I det av Kungl. Maj:t föreslagna avlöningsreglementet för sjukvårdsoch ekonomipersonalen vid statens

1918-05-24

Motion 1918:470 Andra kammaren (pdf, 381 kB)

Motion 1918:218 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 218. 1 Nr 218. Av herr Petrén, Alfred, i anledning av Kungl. Maj ds nådiga proposition nr 409, angående reglering av avlöningsförhållanden in. in. för personal vid statens hospital och asyler. I det av KungMaj:t föreslagna avlöningsreglementet för sjukvårdsoch ekonomipersonalen vid statens

1918-05-24

Motion 1918:218 Första kammaren (pdf, 459 kB)

Motion 1918:217 Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 217. 1 Nr 217. Av herr Barthelson, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående driftkostnader under år 1919 för statens domäner. Den 17 december 1915 uppdrog Knngl. Magt åt en särskild kommission att företaga undersökning, huruvida då gällande avlöningsreglementen för tjänstemän

1918-05-24

Motion 1918:217 Första kammaren (pdf, 339 kB)

Motion 1918:216 Första kammaren

Motioner i Farstu kammaren, Nr 216. 1 Nr 216. Av herr Nilson, Karl August, i anledning av Kungl. Maj ds proposition nr 409, angående reglering av avlöningsförhållanden m. ra. för personalen vid. statens hospital och asyler. I anledning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 409 angående reglering av avlöningsförhållanden

1918-05-24

Motion 1918:216 Första kammaren (pdf, 317 kB)

Motion 1918:473 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, AV 473. 1 Nr 473. Av herr ÅkerllHld, med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att erhålla ägostyckning och verkställa jordavsöndring i södra och mellersta Sverige. I proposition den 14 maj 1918, nr 441, har KungMaj:t föreslagit riksdagen att antaga propositionen bifogade

1918-05-22

Motion 1918:473 Andra kammaren (pdf, 396 kB)

Motion 1918:467 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 467. 3 Nr 467. Av herr Jönsson i Fridhill, i anledning av Kungl. Majds proposition, nr 415, angående vissa ändringar i gällande bestämmelser om understöd av statsmedel åt föreningar för beredande av driftkredit åt idkare av mindre jordbruk. I det förslag till ändrade bestämmelser angående

1918-05-22

Motion 1918:467 Andra kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1918:466 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 406. 1 Nr 466. Av herr Liibeck, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 384, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens vattenfallsverk m. in. Enligt det förslag till avlöningsreglemente för tjänstemän vid statens vattenfallsverk, som innefattas i Kungl. Maj:ts proposition

1918-05-22

Motion 1918:466 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1918:465 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 405. 13 Nr 4G5. Av herr Kjellberg, i anledning av Kungi. Maj:ts proposition, nr 435, angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare. Efter av 1902 års löneregleringskomraitté verkställda, mycket omfattande utredningar rörande avlöningsförhållandena

1918-05-22

Motion 1918:465 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1918:464 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 464. 11 Nr 464. Av herr JÖIISSOII i Slätåker m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 426, angående försäljning till staden Eslöv av Jcronoegendomen Eslöv nr 15 och 17 i Malmöhus län. I Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 426 föreslås, att riksdagen måtte medgiva försäljning

1918-05-22

Motion 1918:464 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1918:215 Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 215. r Nr 215. Av herr IngestrÖlll, med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att erhålla ägostyckning och verkställa för dav söndring i södra och mellersta Sverige. I proposition den 14 maj 1918, nr 441, har Knngl. Maj:t föreslagit riksdagen att antaga propositionen bifogade

1918-05-22

Motion 1918:215 Första kammaren (pdf, 374 kB)