Dokument & lagar (5 403 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:313 av Ludvig Aspling (SD)

Fråga 2020/21:313 Invandringen som förtjänst av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP I en partiledardebatt som sändes av Sverige Television den 11 oktober 2015 påstod statsminister Stefan Löfven att invandringen kommer att bli en förtjänst för samhället lite längre fram: Sverige ska ta emot, ge människor

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:313 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:312 av Ludvig Aspling (SD)

Fråga 2020/21:312 Politisk inriktning för integrationspolitiken av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP De nuvarande integrationspolitiska målsättningarna, politisk inriktning och teoretiska utgångspunkter antogs med vissa mindre förändringar, senast i prop. 2008/09:1 utgiftsområde 13 Arbetsmarknad i och

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:312 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:311 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:311 Säkerhetsläcka av Björn Söder SD till Statsrådet Mikael Damberg S Mängder med ritningar över bankvalv, larmsystem och känsliga anläggningar har läckts på nätet efter dataintrång mot det svenska företaget Gunnebo, avslöjar Dagens Nyheter. Uppgifter om skyddet av Sveriges riksdag finns med. Läckan är enorm.

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:311 av Björn Söder (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:310 av Allan Widman (L)

Fråga 2020/21:310 Totalförsvarsbeslutet 20212025 av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S I prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 återfinns förstärkningar av krigs- och grundorganisationen. Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist: Känner ministern till några ekonomiska omständigheter som skulle kunna påverka genomförandet av dessa förstärkningar

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:310 av Allan Widman (L) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:309 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:309 Amorteringsmöjligheter under coronapandemin av Dennis Dioukarev SD till Finansminister Magdalena Andersson S Mot bakgrund av företagens utmanande likviditetssituation på grund av coronapandemin införde regeringen under våren 2020 en tidsbegränsad möjlighet till skatteanstånd. Skatteverket gavs på så

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:309 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:308 av Tobias Andersson (SD)

Fråga 2020/21:308 Turistfrämjande av Tobias Andersson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den inhemska turismen växer i betydelse. Begrepp som svemester och hemester har etablerats, inte minst som en konsekvens av de reserestriktioner som införts som en följd av coronapandemin. Besöksnäringen kan vara den bransch

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:308 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:307 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:307 Omställningsstöd under coronapandemin av Dennis Dioukarev SD till Finansminister Magdalena Andersson S Det svenska näringslivet genererar arbetstillfällen och skatteintäkter, driver tillväxt och skapar välstånd. För att näringslivet även fortsättningsvis ska bidra till vår gemensamma välfärd behöver

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:307 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:306 av Michael Rubbestad (SD)

Fråga 2020/21:306 Ett starkare rättsskydd för lärare av Michael Rubbestad SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Nästa år beräknas den nationella planen för trygghet och studiero i skolan att presenteras. Enligt utredaren Katarina Håkansson koncentrerar sig utredningen främst på hur man kan förbättra elevernas situation,

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:306 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:305 av Michael Rubbestad (SD)

Fråga 2020/21:305 Yttrandefriheten och lärarmordet i Frankrike av Michael Rubbestad SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Fredagen den 16 oktober mördades den franske läraren Samuel Paty efter att ha visat en Muhammedkarikatyr under en lektion om yttrandefrihet. Efter dådet lyfter svenska lärare nu fram vikten av

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:305 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. M, KD med anledning av skr. 2020/21:25 Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett alternativ till systemet med regionala strukturfondspartnerskapen

2020-10-28

Motion 2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3739 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3739 av Tobias Andersson m.fl. SD med anledning av skrivelse 2020/21:25 Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver presentera konkreta förslag för hur brister ska

2020-10-28

Motion 2020/21:3739 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:3739 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:304 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:304 Brottsmarkering vid grova sexualbrott mot barn och personer med funktionsvariation av Marléne Lund Kopparklint M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt Brå och statistiken över anmälda våldtäktsbrott 2019 var det 41 procent som bestod av våldtäkter mot barn 017 årvilket var en

Inlämnad: 2020-10-27 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:304 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 125 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:303 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:303 Anställning av individer som blivit dömda för grova sexualbrott mot barn och/eller personer med funktionsvariation av Marléne Lund Kopparklint M till Utbildningsminister Anna Ekström S Enligt Brå och statistiken över anmälda våldtäktsbrott 2019 var det 41 procent som bestod av våldtäkter mot barn 017

Inlämnad: 2020-10-27 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:303 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 125 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:302 av Joar Forssell (L)

Fråga 2020/21:302 Tillsynen av driftssäkerheten i kraftsystemet av Joar Forssell L till Statsrådet Anders Ygeman S Svenska kraftnät har enligt 3 2 förordningen 2007:1119 med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät uppgiften att svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet i det nationella elsystemet enligt ellagen

Inlämnad: 2020-10-27 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:302 av Joar Forssell (L) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:301 av Martina Johansson (C)

Fråga 2020/21:301 Efterlevnad av regelverk vid fiberinstallationer av Martina Johansson C till Statsrådet Anders Ygeman S Framtidens kommunikation sker genom bredband. Utbyggnaden har gått mycket fortare de senaste åren, och pandemin som just nu pågår gör att efterfrågan kommer öka ytterligare för att klara studier och

Inlämnad: 2020-10-27 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:301 av Martina Johansson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:300 av Jens Holm (V)

Fråga 2020/21:300 Skydd av naturskog av Jens Holm V till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Vid miljörådet den 23 oktober i år gjorde den svenska och den lettiska regeringen en röstförklaring mot punkt 21 i slutsatserna. Punkt 21 handlade om att värna den sista naturskogen i Europa. Den svensk-lettiska röstförklaringen

Inlämnad: 2020-10-27 Svarsdatum: 2020-11-11 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:300 av Jens Holm (V) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:299 av Andreas Carlson (KD)

Fråga 2020/21:299 Spelinspektionens undantag för restaurangkasinon av Andreas Carlson KD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den som bedriver så kallade restaurangkasinon i Sverige undantas både från kraven på registrering av spelare och från penningtvättslagen. De restaurangkasinon som finns i Sverige blir alltmer lika

Inlämnad: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2020/21:299 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:298 av Andreas Carlson (KD)

Fråga 2020/21:298 Spelinspektionens roll i bekämpningen av organiserad brottslighet av Andreas Carlson KD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Kristdemokraterna och regeringen är överens om vikten av ett myndighetsgemensamt arbete mot den organiserade brottsligheten. Arbetet startade 2009, och de myndigheter som ingår

Inlämnad: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2020/21:298 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag för att i miljöbalken förtydliga hur samhällsmål

2020-10-27

Motion 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3738 av Elin Segerlind m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:3737 av Per Schöldberg m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3737 av Per Schöldberg m.fl. C med anledning av regeringens skrivelse 2020/21:25 Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en bredare översyn av de regionala strukturfondspartnerskapen

2020-10-27

Motion 2020/21:3737 av Per Schöldberg m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3737 av Per Schöldberg m.fl. (C) (pdf, 80 kB)