Dokument & lagar (5 402 träffar)

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. MP Ansvarsfull kemikaliepolitik MP1002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Regeringen nonchalerar problemen 7 En ansvarsfull kemikaliepolitik 7 Begränsa användningen av farliga ämnen 8 Nationell begränsning av bisfenol A 8 Nationell begränsning


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:MJU1 2010/11:MJU10 2010/11:MJU15 2010/11:NU20 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 126 kB)

Motion 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. V Utvärdering av pensionssystemet V421 1 Sammanfattning Inkomstpensionen sänks nästa år med 4,3 procent. För en ålderspensionär med 12 000 kronor per månad i inkomstpension betyder det en sänkning med 512 kronor. Vänsterpartiet liksom flera andra har konsekvent


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 71 kB)

Motion 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. MP Offentliggörande av partiers bidragsgivare MP1005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till lagstiftning om offentlig redovisning av juridiska personers bidrag till partier. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 77 kB)

Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse sd181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 1 Rikets styrelse 642 020 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 10 990 875 000 kr. Motivering Regeringskansliet


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution sd182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 165 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 10 173 981 000 kr. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Fö246 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö246 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap sd184 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 1 000 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således


Utskottsberedning: 2010/11:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö246 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 70 kB)

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP En grönare stad är en trevligare stad MP1001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 En grönare stad är en trevligare stad 6 Bygga vidare 7 Plats för det mänskliga 8 Låt bilarna rulla 9 Mjuka transporter 9 En


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:CU22 2010/11:MJU10 2010/11:MJU16 2010/11:MJU18 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 15 Studiestöd sd202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 15 Studiestöd 248 954 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 23 721 089 000 kr. Motivering Det så kallade barntillägget


Utskottsberedning: 2010/11:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd sd185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 9 505 544 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 21 007 441 000 kr. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg sd187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2 605 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således


Utskottsberedning: 2010/11:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 94 kB)

Motion 2010/11:Ju403 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju403 av Lars Ohly m.fl. V Mäns våld mot kvinnor v583 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mäns våld mot kvinnor 4 4 Regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor 5 5 Livsvillkoren för kvinnor med skyddad identitet 6 6 Kommunernas ansvar för mäns våld mot


Utskottsberedning: 2010/11:CU13 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:SfU6 2010/11:SoU10 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2010/11:Ju403 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 147 kB)

Motion 2010/11:K1 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K1 av Lars Ohly m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:40 En reformerad budgetlag v009 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Normpolitiken 4 5 Principiella överväganden 6 6 Utgiftstaken 6 7 Överskottsmålet 7 8 Infrastruktur och statligt ägande 9 8.1 Finansiering


Utskottsberedning: 2010/11:KU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:K1 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 91 kB)

Motion 2010/11:So590 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:So590 av Lars Ohly m.fl. V Vinster i hälso- och sjukvård v570 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen i syfte att specialistsjukvården och primärvården skyddas


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:Fi213 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi213 av Lars Ohly m.fl. V Privatiseringarnas samhällsekonomiska konsekvenser V400 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en kommission med uppdrag att utreda privatiseringarnas samhällsekonomiska och


Utskottsberedning: 2010/11:FiU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi213 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av reglerna för anhöriginvandring Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder SD En återupprättad välfärd SD180 1 Sammanfattning Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl socialkonservatismen som delar av den svenska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 694 kB)

Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: UO Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition v029 1 Sammanfattning För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i den här motionen en politik för ökad kvalitet i välfärden,


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20 2010/11:KU32
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 540 kB)

Motion 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition SD300 1 Sammanfattning 1.1 Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna är ett värdekonservativt och socialt ansvarstagande parti. Partiets politik syftar primärt till att värna den svenska


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 844 kB)

Motion 2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet sd200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 2 790 936 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 3 236 664 000


Utskottsberedning: 2010/11:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 61 kB)