Dokument & lagar (7 träffar)

Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i de delar som gäller 1 a 5 a och 5 b lagen om utstationering av arbetstagare och följdändringarna i lagen om medbestämmande


Utskottsberedning: 2016/17:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:MJU23 2016/17:NU16 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. M Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att värderingar om demokrati och mänskliga


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU5 2016/17:AU6 2016/17:KrU8 2016/17:SoU10 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. M En förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar och


Utskottsberedning: 2016/17:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD Sanktionsmöjligheter gällande kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa sanktionsmöjligheter gällande arbetstagarorganisationers skyldighet


Utskottsberedning: 2016/17:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. M, C, L, KD Fler ska kunna arbeta längre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som uppmuntrar och möjliggör för fler att arbeta längre och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4,2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 65 kB)