Dokument & lagar (226 träffar)

Motion 2016/17:3383 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3383 av Andreas Carlson m.fl. KD Från missmod till hopp kristdemokratiska förslag för att vända trenden i utanförskapsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Sverige är ett tryggt land att leva i, oavsett var man bor, och


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:JuU1 2016/17:JuU19 2016/17:KU23 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3383 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3383 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 91 kB)

Motion 2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. M En effektivare kriminalvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter tillsätta den av regeringen nedlagda utredningen för att utvärdera det återfallsförebyggande arbetet inom kriminalvården, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:JuU19 2017/18:JuU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:2094 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2094 av Maria Stockhaus M Skärpta straff för våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffet för våldsbrott bör skärpas och att det behövs ytterligare utbildningsinsatser kring våld i nära relationer och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 2016/17:JuU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2094 av Maria Stockhaus (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2094 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. V En levande landsbygd Innehåll Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Inledning Statens ansvar för landsbygdsfrågorna Sprid statliga myndigheter och företag till fler orter Infrastrukturen en nyckelfaktor Transportinfrastruktur Bredband Offentlig och


Utskottsberedning: 2016/17:AU14 2016/17:FiU20 2016/17:FiU22 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:SkU26 2016/17:SoU6 2016/17:TU4 2016/17:TU6 2016/17:UbU1 2016/17:UU3 2017/18:CU18 2017/18:KU37 2017/18:UbU11 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 80 kB) Motion 2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 131 kB)

Motion 2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Associationsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrat krav på aktiekapital för vanligt


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:CU6 2016/17:CU8 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2016/17:3486 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3486 av Fredrik Malm m.fl. L Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområde


Utskottsberedning: 2016/17:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3486 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2016/17:3486 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 124 kB)

Motion 2016/17:3485 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3485 av Fredrik Malm m.fl. L Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområde 14 innefattar bland annat matchning


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3485 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3485 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 100 kB)

Motion 2016/17:3465 av Annika Qarlsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3465 av Annika Qarlsson m.fl. C Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering En välfungerande arbetsmarknadspolitik bidrar


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3465 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3465 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Motion 2016/17:3414 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3414 av Johanna Jönsson m.fl. C Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1. Motivering Inom utgiftsområde


Utskottsberedning: 2016/17:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3414 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:3414 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Inledning Fler jobb för dem som står längst från arbetsmarknaden Regeringens jobbfientliga politik Riktade jobbskatteavdrag Värna och utveckla tjänstesektorn RUT-område


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:AU2 2016/17:AU2,2016/17:AU4 2016/17:AU4 2016/17:AU7 2016/17:AU9 2016/17:FiU1 2016/17:NU1 2016/17:UbU1
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 103 kB) Motion 2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 203 kB)

Motion 2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Hälsoundersökningar Arbete och sysselsättning under asylansökningstiden


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU14 2016/17:AU5 2016/17:JuU16 2016/17:SfU15 2016/17:SfU4 2016/17:SkU26 2016/17:SoU10 2016/17:UbU16 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 82 kB) Motion 2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 153 kB)

Motion 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. KD Jämställdhet Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Att förena familjeliv och arbetsliv Stärkt pensionsrätt för barnår Automatiskt delad premiepension för föräldrar Makt och inflytande Frihet för alla i Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:AU5 2016/17:CU12 2016/17:FiU1 2016/17:FiU25 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:NU1 2016/17:SfU15 2016/17:SfU2 2016/17:SfU3 2016/17:SoU10 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UU10 2016/17:UU2 2017/18:SfU1 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 160 kB)

Motion 2016/17:3344 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3344 av Sofia Fölster M Ett hållbart flyktingmottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ett nytt samhällskontrakt kan införas där vissa välfärdstjänster för nyanlända villkoras mot egen försörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:SfU15 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3344 av Sofia Fölster (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3344 av Sofia Fölster (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:3338 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3338 av Sofia Fölster M Reformering av Arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomgående reformera Arbetsförmedlingen under mandatperioden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3338 av Sofia Fölster (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3338 av Sofia Fölster (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:3334 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:3334 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard båda M En arbetsmarknad med plats för fler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3334 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3334 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. M Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att värderingar om demokrati och mänskliga


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU5 2016/17:AU6 2016/17:KrU8 2016/17:SoU10 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning Moderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser för att lära sig svenska och komma i arbete. Vi vill förlänga det statliga åtagandet för nyanlända som står långt från arbetsmarknaden


Utskottsberedning: 2016/17:AU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Motion 2016/17:3162 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3162 av Robert Halef KD Separerade gymnastiklektioner och badtider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bekämpa könssegregering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren har den sittande regeringen och den


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3162 av Robert Halef (KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3162 av Robert Halef (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:3094 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3094 av Per Lodenius och Helena Lindahl båda C Funktionshindersperspektiv i arbetet med Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett tydligt funktionshinderperspektiv i Agenda 2030-arbetet för att nå sysselsättningsmålet,


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3094 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3094 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att reformera Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU4 2016/17:AU7 2016/17:FiU1 2016/17:SfU4 2016/17:SkU22 2016/17:UbU16 2016/17:UbU2 2016/17:UbU5 2017/18:FiU3 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 134 kB)