Dokument & lagar (226 träffar)

Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att göra det mer lönsamt för personer med låga inkomster att arbeta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU14 2016/17:AU5 2016/17:AU6 2016/17:CU10 2016/17:FiU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:KrU8 2016/17:SfU1 2016/17:SfU3 2016/17:SoU10 2016/17:UbU14 2016/17:UbU17 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 28 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 129 kB)

Motion 2016/17:3077 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3077 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Sammanfattning Inom utgiftsområde 14 lägger vi fram förslag om effektivare arbetsmarknadspolitiska insatser såsom en ny yrkesutbildning, ett nytt och förenklat lönestöd och om hur arbetslöshetsförsäkringen


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:3077 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3077 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Motion 2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin båda C Jämställd ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla beslut bör jämställdhetsprövas och analyseras utifrån hur de gynnar eller missgynnar det underrepresenterade könet, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 2016/17:CU6 2016/17:FiU22 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. C Liberal feminism Sammanfattning Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik. Vi vet att det mesta som växer, växer underifrån, så också ett jämställt Sverige. Vägen till jämställdhet ser olika ut för


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 2016/17:CU14 2016/17:CU6 2016/17:FiU1 2016/17:JuU20 2016/17:JuU5 2016/17:KrU4 2016/17:MJU7 2016/17:NU12 2016/17:SfU1 2016/17:SfU16 2016/17:SfU3 2016/17:SkU26 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:UbU12 2016/17:UbU14 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 45 avslag

Motion 2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (pdf, 127 kB)

Motion 2016/17:3016 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3016 av Per Lodenius och Helena Lindahl båda C Rättsligt skydd för ledarhundförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lagen om tillgänglighet införa ett rättsligt skydd för ledarhundförare i syfte att de ska kunna röra sig fritt i


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3016 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3016 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:3003 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3003 av Per Åsling och Solveig Zander båda C Utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa reformer som ökar utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde och delaktighet på


Utskottsberedning: 2016/17:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3003 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3003 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. C Bättre mottagande och snabbare etablering Sammanfattning Sedan många decennier tillbaka kommer människor till Sverige för arbete, för studier, för kärlek eller för skydd. Det är någonting vi som land måste ta vara på. Med en välfungerande politik för integration


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:CU10 2016/17:KrU6 2016/17:NU12 2016/17:SfU15 2016/17:SfU17 2016/17:SfU4 2016/17:SkU22 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 112 kB)

Motion 2016/17:2907 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2907 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard båda SD Anvisningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta erforderliga åtgärder för att senast under nästkommande riksmöte kunna avskaffa lagen 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända


Utskottsberedning: 2016/17:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2907 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2907 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. M En förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar och


Utskottsberedning: 2016/17:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. S Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:2778 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2778 av Teres Lindberg S Trygga anställningar ger trygga löntagare avskaffa allmän visstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa allmän visstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inom ramen för allmän visstidsanställning


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2778 av Teres Lindberg (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2778 av Teres Lindberg (S) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:2761 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2761 av Monica Green S Globala utvecklingsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hur Sverige ska nå de nya utvecklingsmålen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2761 av Monica Green (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2761 av Monica Green (S) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:2758 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2758 av Lars Eriksson S Arbetsmiljöinspektörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga insatser för att nå ILO:s rekommendationer om antalet arbetsmiljöinspektörer och tillkännager detta för regeringen. Motivering I statsbudgeten


Utskottsberedning: 2016/17:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2758 av Lars Eriksson (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2758 av Lars Eriksson (S) (pdf, 55 kB)

Motion 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. S Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiva och snabba insatser för att matcha arbetssökande med lediga jobb och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:2735 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2735 av Hans Hoff S Skydd för anställda i oseriösa företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt skydd för anställda i oseriösa företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Oseriösa företagare har blivit vanligare i


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2735 av Hans Hoff (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2735 av Hans Hoff (S) (pdf, 54 kB)

Motion 2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani båda S Tekniska innovationer inom offentlig sektor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stimulera arbetsmiljörelaterade innovationer inom offentlig sektor samt kvinnodominerade yrken och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:2717 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2717 av Erik Bengtzboe M Reformera Arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera Arbetsförmedlingen och införa en jobbpeng och en avreglering på området som möjliggör för fler aktörer att förmedla jobb och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2717 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2717 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. S Jämställdhetsmyndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om var den nya jämställdhetsmyndigheten ska ligga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett av världens mest jämställda länder.


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson båda S Lex Laval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likabehandling av inhemsk och utstationerad arbetskraft i enlighet med den svenska arbetsmarknadsmodellen samt Utstationeringskommitténs förslag


Utskottsberedning: 2016/17:AU9,2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. MP Sänkt normalarbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur normalarbetstiden i ett första steg kan sänkas till 35 timmar i veckan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:AU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)