Dokument & lagar (226 träffar)

Motion 2016/17:2101 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2101 av Maria Stockhaus m.fl. M Åtgärder för jämställdhet för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell strategi för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2101 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2101 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:2096 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2096 av Maria Stockhaus M Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inför en kommande reviderad strategi för funktionshinderspolitiken göra en översyn av de delar av strategin som rör arbetsmarknad


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2096 av Maria Stockhaus (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2096 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:2093 av Said Abdu m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:2093 av Said Abdu m.fl. L Krav på kollektivavtal vid yrkesintroduktionsanställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kravet på kollektivavtal i förordningen om yrkesintroduktionsanställningar ska tas bort och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2093 av Said Abdu m.fl. (L) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2093 av Said Abdu m.fl. (L) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2085 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2085 av Edward Riedl M Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren har frågan om en obligatorisk


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2085 av Edward Riedl (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2085 av Edward Riedl (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2016/17:2041 av Stefan Jakobsson (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2041 av Stefan Jakobsson SD Återinföra den obligatoriska samhällsinformationen för annan anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra den obligatoriska samhällsinformationen för annan anhöriginvandring och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2041 av Stefan Jakobsson (SD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2041 av Stefan Jakobsson (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:1976 av Staffan Danielsson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:1976 av Staffan Danielsson C Översyn av lönebidraget för funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lönebidragen för funktionshindrade och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden,


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1976 av Staffan Danielsson (C) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1976 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:1914 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1914 av Margareta B Kjellin M Rätten att arbeta efter 67 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge arbetstagare rätt att arbeta även efter 67 års ålder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1914 av Margareta B Kjellin (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1914 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:1911 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1911 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman båda M Konkurrensutsättande av Arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsförmedlingen är


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1911 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1911 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:1901 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1901 av Hanna Westerén S Förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslöshetsförsäkringen är en


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1901 av Hanna Westerén (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1901 av Hanna Westerén (S) (pdf, 55 kB)

Motion 2016/17:1898 av Leif Nysmed (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1898 av Leif Nysmed S Sanktionsavgifter vid arbetsmiljööverträdelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att driva in sanktionsavgifter från samtliga aktörer på den svenska arbetsmarknaden och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1898 av Leif Nysmed (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1898 av Leif Nysmed (S) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. S Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:1889 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1889 av Finn Bengtsson m.fl. M Kränkande särbehandling i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra i arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen i syfte att i lämpliga delar där förbättra möjligheterna för ansvariga myndigheter


Utskottsberedning: 2016/17:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1889 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:1889 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 68 kB)

Utskottsmöte 2016/17:4 Tisdag 2016-10-04 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4 Datum och tid: 2016-10-04 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Budgetpropositionen för 2017 m.m. Information från regeringen Statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet 2. Aktuella EU-frågor Information från regeringen Statsrådet

2016-10-04 11:00:00

Motion 2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En aktiv industripolitik 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Svensk industri 4En hållbar mineralpolitik 5En hållbar stålproduktion 6Ett hållbart skogsbruk för en stark skogsindustri 7Export 7.1Exportstöd för små och medelstora företag


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:AU5 2016/17:FiU6 2016/17:JuU18 2016/17:NU13 2016/17:NU14 2016/17:NU16 2016/17:NU17 2016/17:SfU1 2016/17:SkU23 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 147 kB)

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (pdf, 116 kB)

Motion 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. SD Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syfte att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU10 2016/17:AU5 2016/17:CU14 2016/17:JuU1 2016/17:JuU14 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:SfU15 2016/17:SfU16 2016/17:TU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 152 kB)

Motion 2016/17:1868 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1868 av Hanna Westerén S Villkor på den europeiska arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att trygga såväl den fria rörligheten som de fackliga fri- och rättigheterna i hela EU och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:AU9,2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1868 av Hanna Westerén (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1868 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:1852 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1852 av Boriana Åberg M Komplettering av MBL Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en komplettering av MBL med regler som förbjuder facket att utöva blockad mot företag med mindre än tio anställda och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1852 av Boriana Åberg (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1852 av Boriana Åberg (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. MP Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:1697 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1697 av Hanna Westerén S Heltid som norm på svensk arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om heltid som norm på svensk arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag tvingas 200 000 personer, främst kvinnor,


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1697 av Hanna Westerén (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1697 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)