Dokument & lagar (226 träffar)

Motion 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne båda S Framtidens företagshälsovård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en s.k. förrehab bör införas i god tid för att minska sjukskrivningarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:SfU1 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:1695 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1695 av Hanna Westerén S Förstärkt arbetsmiljöarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att prioritera ett ambitiöst och långsiktigt arbetsmiljöarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering En trygg och säker arbetsmiljö


Utskottsberedning: 2016/17:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1695 av Hanna Westerén (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1695 av Hanna Westerén (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:1694 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1694 av Hillevi Larsson S Urholkad anställningstrygghet via bemanningsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsgivare inte ska kunna använda sig av bemanningsföretag för att kringgå anställningstrygghet och turordningsregler


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1694 av Hillevi Larsson (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1694 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. S Öka tryggheten på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformen allmän visstid tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. S Nyanländas etablering på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att läsa sfi redan under asylprocessen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:1633 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1633 av Paula Holmqvist m.fl. S Arbetslöshetsförsäkringens utformning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetslöshetsförsäkringens utformning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslöshetsförsäkringen ska utformas så att


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1633 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1633 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:1632 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1632 av Hillevi Larsson S Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka företrädesrätten till anställning med högre sysselsättningsgrad och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1632 av Hillevi Larsson (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1632 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:1624 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1624 av Johan Andersson m.fl. S Integration av nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Östergötland bör bli försökslän för ett nytt arbetssätt för introduktion av nyanlända på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1624 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1624 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:1622 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1622 av Monica Green S Implementering av FN:s kvinnokonvention Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningsinsatser för att göra kvinnokonventionen känd i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1622 av Monica Green (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1622 av Monica Green (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:1594 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1594 av Maria Plass M Pensionsåldern och åldersdiskriminering i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om pensionsåldern och diskriminering i arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2009 ingår ålder som


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1594 av Maria Plass (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1594 av Maria Plass (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:1592 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1592 av Jan Ericson M Alternativa arbetsförmedlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öppna för möjligheten att driva alternativa arbetsförmedlingar och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag har Arbetsförmedlingen i


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1592 av Jan Ericson (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1592 av Jan Ericson (M) (pdf, 53 kB)

Motion 2016/17:1573 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1573 av Jörgen Andersson M Rörlighet på arbetsmarknaden och incitament till vidareutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre rörlighet på arbetsmarknaden genom ökade möjligheter och incitament till vidareutbildning och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1573 av Jörgen Andersson (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1573 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:1568 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1568 av Jan Ericson M Översyn av diskrimineringslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av diskrimineringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagens diskrimineringslag har många förtjänster,


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1568 av Jan Ericson (M) (docx, 48 kB) Motion 2016/17:1568 av Jan Ericson (M) (pdf, 53 kB)

Motion 2016/17:1567 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1567 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe båda M Reformering av turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att reformera turordningsreglerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utanförskapet är ett av


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1567 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1567 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:1517 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1517 av Margareta Cederfelt M En förändrad arbetsförmedling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utreda en förändrad arbetsförmedling samt en jobbpeng och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jobbfrågan


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1517 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1517 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 54 kB)

Motion 2016/17:1512 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1512 av Margareta Cederfelt M Egenanställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om egenanställning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagens arbetsmarknad är komplex där höga krav ställs på arbetstagarna. För många arbetslösa


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1512 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1512 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:1510 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1510 av Margareta Cederfelt M Standard för hbt-certifieringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska stimulera framväxten av fler hbt-certifieringar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2008 erbjuder Riksförbundet


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1510 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1510 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:1495 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1495 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Proportionalitetsprincipen vid fackliga stridsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1495 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1495 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:1490 av Andreas Norlén (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1490 av Andreas Norlén M Arbetsmarknadsåtgärder m.m. för personer som förtidspensionerades före 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av berörda regelverk, för att analysera möjligheten att ge även personer som


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1490 av Andreas Norlén (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1490 av Andreas Norlén (M) (pdf, 58 kB)