Dokument & lagar (309 träffar)

Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. M Stärkt grundlagsskydd för mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka grundlagsskyddet för de mänskliga rättigheterna på så sätt att det slås fast att staten har en skyldighet att skydda


Utskottsberedning: 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. M Veterandagen som allmän flaggdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra veterandagen till allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har en lång tradition av att bidra till


Utskottsberedning: 2016/17:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. M, C, L, KD Utvecklat arbete mot våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka kommunernas kunskap om förebyggande arbete och om hur kommunerna bör arbeta med återvändare, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:JuU19 2016/17:KrU4 2016/17:KU23
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 5 avslag, 6 bifall,

Motion 2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 107 kB)

Motion 2016/17:3286 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3286 av Andreas Norlén m.fl. M, C, L, KD Bättre skydd för medieredaktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ytterligare åtgärder för att värna tryck- och yttrandefriheten och utveckla arbetet mot hot, våld och andra


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10 2017/18:KU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3286 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 48 kB) Motion 2016/17:3286 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:3086 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3086 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, KD Valkretsnamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående se över namnen på de valkretsar som efter regionaliseringsförsöksverksamheten tagits bort av byråkratiska skäl, för att kunna återgå till


Utskottsberedning: 2016/17:KU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3086 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3086 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2562 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2562 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Vissa organisationer i regeringsformen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i stället för att räkna upp organisationer i regeringsformen ha en skrivning om att Sverige deltar i internationella


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2562 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2562 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:2560 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2560 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Vissa grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny programskrivning med kontinental förebild, där vi erkänner att Sverige är svenskarnas land samt den svenska kulturella


Utskottsberedning: 2017/18:KU34 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2560 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2560 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2549 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2549 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Monarkins roll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en skrivning om att en ny monark ska väljas om den nuvarande ätten Bernadotte utslocknar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2549 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2549 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2548 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2548 av Mikael Jansson och David Lång båda SD En reformerad flagglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa straffsanktioner för brott mot flagglagen och för flaggskändning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16 2016/17:KU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2548 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2548 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. M Domstolarnas oberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Domstolsverkets roll och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Justitiekanslerns


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:3238 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3238 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för våld mot tjänsteman och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2016/17:3238 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3238 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett äldreperspektiv på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU20 2016/17:SkU26 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:3236 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3236 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Grov organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motverka nyrekryteringen till de kriminella nätverken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1 2016/17:JuU13 2016/17:JuU16 2016/17:JuU18 2016/17:JuU19 2016/17:JuU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3236 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:3236 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Krafttag mot bedrägerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera en stärkt förmåga inom polisorganisationen att utreda bedrägeribrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1 2016/17:JuU18 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för att öka ungdomars kunskap om polisens ansvar och arbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:JuU21
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 8 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2016/17:3213 av Annika Eclund m.fl. (KD, M, C)

Motion till riksdagen 2016/17:3213 av Annika Eclund m.fl. KD, M, C Polisutbildning i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Skaraborg som en lämplig region för en ny polisutbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Polisutbildning bedrivs sedan


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3213 av Annika Eclund m.fl. (KD, M, C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3213 av Annika Eclund m.fl. (KD, M, C) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU5 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU18 2016/17:NU13 2016/17:SkU22 2016/17:SoU7 2017/18:FöU7 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (78 yrkanden): 78 avslag

Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 137 kB) Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 280 kB)

Motion 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU18 2016/17:SoU7 2016/17:UU9 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. L, M, C, KD Försvar och krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över användningen av Försvarsmaktens helikoptrar i krisberedskapen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU4 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 6 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2016/17:2444 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2444 av Olle Felten m.fl. SD Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka ledningsstrukturen kring arbetet med finansiell stabilitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2444 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2444 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)