Dokument & lagar (309 träffar)

Motion 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lovskola ska gälla elever i årskurs 6, 7, 8 och 9 och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:161 En försöksverksamhet med branschskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur studie- och yrkesvägledningen kan förbättras i förhållande till


Utskottsberedning: 2016/17:UbU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag till timplan som


Utskottsberedning: 2016/17:UbU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör renodla utvärderingen av försöksverksamheten med betyg


Utskottsberedning: 2016/17:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. M Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka extremistiska


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Motion 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förslagets effekter på genomströmningen i gymnasieskolan och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UbU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD Entreprenörskap och lärlingsutbildning i gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den effekt och det resultat styrdokumenten har fått i verksamheten när det gäller hållbar


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten till det fria skolvalet


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3 2016/17:UbU1 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD Fristående pedagogisk kompletterande utbildning samt en högskola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga de hinder som begränsar fristående aktörer från att starta och bedriva


Utskottsberedning: 2016/17:UbU16 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:1706 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, L)

Motion till riksdagen 2016/17:1706 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm M, L Forsknings- och utbildningsstöd för geriatrisk farmakologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning och forskning i geriatrisk klinisk farmakologi och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1706 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, L) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:1706 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, L) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:198 En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att godkänna fler utbildningsomgångar på yrkeshögskolan och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:UbU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast i september 2017 bör återkomma och fastställa


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av skr. 2016/17:53 Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om ett förordnande om årliga uppdateringar


Utskottsberedning: 2016/17:UU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör införa att kommande förslag om fredsfrämjande


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C)

Motion till riksdagen 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. M, V, L, KD, MP, C Frigivning av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 15 år men inte är anklagad, än


Utskottsberedning: 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med


Utskottsberedning: 2016/17:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 95 kB)

Motion 2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. SD Kurdiskt självstyre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utökat stöd till kurddominerade områden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. M, C, L, KD En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för en ambitiös strategi för hur det östliga partnerskapet ska utvecklas, ta nya initiativ i


Utskottsberedning: 2016/17:UU10
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 97 kB)

Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka biståndet till internationell flyktinghjälp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:UU15 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 125 kB)

Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:UU2 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)