Dokument & lagar (26 träffar)

Motion 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. M, KD, C, L med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera vilka detaljplanebestämmelser kommunen ställer upp i detaljplanerna


Utskottsberedning: 2016/17:CU20
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C)

Motion till riksdagen 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. KD, M, C med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande en ny form av särskild handräckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta 18 regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1990:746 om betalningsföreläggande och handräckning med den


Utskottsberedning: 2016/17:CU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 3 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C)

Motion till riksdagen 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. L, KD, M, C med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en möjlighet att registrera elektroniskt upprättade framtidsfullmakter


Utskottsberedning: 2016/17:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD Alliansens näringslivsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer konkurrenskraftiga skatter på delägarskap för nyckelpersoner i växande företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:CU6 2016/17:FiU1 2016/17:FiU26 2016/17:FiU7 2016/17:NU12 2016/17:NU17 2016/17:NU23 2016/17:NU4
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 10 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 102 kB)

Motion 2016/17:3380 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3380 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Revisionsplikten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler företag bör undantas från kravet på revisionsplikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver bli bättre på att underlätta


Utskottsberedning: 2016/17:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3380 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3380 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:3013 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3013 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stranderosion och strandfodring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av regelverken


Utskottsberedning: 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3013 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3013 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:2968 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2968 av Olof Lavesson m.fl. M Länsstyrelsen som överklagandeinstans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att länsstyrelsen ska tas bort som överklagandeinstans och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2968 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2968 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:2877 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:2877 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L Kapitalinsats i aktiebolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver fler


Utskottsberedning: 2016/17:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:2877 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2877 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L Bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bestämmelserna i den detaljplan som avser utformning av byggnadsverk och tomter ska upphöra att gälla när detaljplanens genomförandetid löpt


Utskottsberedning: 2016/17:CU15 2016/17:MJU9 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 93 kB)

Motion 2016/17:2862 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:2862 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L Hyresrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett system för tillval och frånval i hyresrätt där hyresvärden ska ha rätt att få ersättning för sina kostnader för tillvalet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2862 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:2862 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:2861 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:2861 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L Skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betalningsperioden för skuldsanering ska sättas till tre år i stället för som nu gällande fem år och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2861 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:2861 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. M, KD med anledning av prop. 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ändring i 13 b andra stycket 2 konsumentkreditlagen 2010:1846Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:CU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2016/17:32 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C)

Motion till riksdagen 2016/17:32 av Robert Hannah m.fl. L, KD, M, C med anledning av prop. 2015/16:180 En ny lag om personnamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att i samband med skilsmässa ta den andra makens efternamn med hans eller hennes medgivande och


Utskottsberedning: 2016/17:CU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:32 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:32 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) (pdf, 70 kB)

Motion 2009/10:C18 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C18 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:173 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar s83016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen måste återkomma med de ändringar som är nödvändiga


Utskottsberedning: 2009/10:CU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:C18 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 72 kB)

Motion 2009/10:C16 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C16 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag s83014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiden fram till den 2 maj 2011 tas till vara för att uppmärksamma


Utskottsberedning: 2009/10:CU25
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:C16 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 74 kB)

Motion 2009/10:C12 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C12 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:162 Ersättning vid expropriation s83013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen och begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C12 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare s83012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare. Motivering Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2009/10:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:C8 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C8 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:82 Upphävande av förköpslagen s83009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:82 Upphävande av förköpslagen. Motivering Regeringen anför i sin proposition att förköpslagen har spelat


Utskottsberedning: 2009/10:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C8 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:C7 av Carina Moberg m.fl. (s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C7 av Carina Moberg m.fl. s, mp med anledning av prop. 2009/10:76 En nedre promillegräns för sjöfylleri s83008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utvärdering av effekterna av den nya lagstiftningen om


Utskottsberedning: 2009/10:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C7 av Carina Moberg m.fl. (s, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:C4 av Egon Frid m.fl. (v, mp, s)

Motion till riksdagen 2009/10:C4 av Egon Frid m.fl. v, mp, s med anledning av prop. 2009/10:21 Ägande och förvaltning av hyreshus v007 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en reformerad förvärvslagstiftning. Riksdagen avslår propositionen i


Utskottsberedning: 2009/10:CU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:C4 av Egon Frid m.fl. (v, mp, s) (doc, 45 kB)
Paginering