Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraven på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll endast ska avse sådant som krävs för ett korrekt genomförande


Utskottsberedning: 2017/18:MJU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:3603 av Kristina Yngwe och Lars-Axel Nordell (C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3603 av Kristina Yngwe och Lars-Axel Nordell C, KD med anledning av prop. 2016/17:80 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett gemensamt nationellt register


Utskottsberedning: 2016/17:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3603 av Kristina Yngwe och Lars-Axel Nordell (C, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3603 av Kristina Yngwe och Lars-Axel Nordell (C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Utveckling och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheter att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13 2016/17:MJU14 2016/17:MJU23 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:TU6 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:3379 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund (C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3379 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund C, KD Det svenska lantbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3379 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund (C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3379 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund (C, KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren (MP, C)

Motion till riksdagen 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren MP, C Nationalpark i Nämdöskärgården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Nämdöskärgården som ny nationalpark och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nämdöskärgården ligger med sina 1 400


Utskottsberedning: 2016/17:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren (MP, C) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren (MP, C) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. M Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av Sveriges natur och fritidsliv. Reglerna som underbygger


Utskottsberedning: 2016/17:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:MJU23 2016/17:NU16 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Klimat- och miljöpolitik Sammanfattning Sverige är och ska vara ett grönt föregångsland. Att åstadkomma ett gott livsklimat för människor, djur och natur är en central politisk uppgift. De klimat- och miljöutmaningar som vårt samhälle står inför


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU15 2016/17:MJU24 2016/17:MJU7 2016/17:NU14 2016/17:TU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 96 kB)

Motion 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L Bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bestämmelserna i den detaljplan som avser utformning av byggnadsverk och tomter ska upphöra att gälla när detaljplanens genomförandetid löpt


Utskottsberedning: 2016/17:CU15 2016/17:MJU9 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 93 kB)

Motion 2016/17:1864 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1864 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter båda MP Konsumentupplysning om energiinnehållet i alkoholdrycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förpackningar med alkoholhaltiga drycker ska ha märkning med information om bl.a. energiinnehåll


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1864 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1864 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:1325 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1325 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg båda MP Märkning av tillsatt socker i livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning av tillsatt socker i livsmedel och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1325 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1325 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:146 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:146 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:199 Vildsvin och viltskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår delvis propositionen i den del som berör utfodring av vilt. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utfodring av vilt och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2016/17:146 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:146 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2009/10:MJ6 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ6 av Tina Ehn m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete mp030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att etappmålen normalt ska beslutas av riksdagen. Riksdagen beslutar att generationsmålet ska vara: Det övergripande målet


Utskottsberedning: 2009/10:MJU25
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2009/10:MJ6 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v) (doc, 86 kB)

Motion 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatser 68003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fiskekvoter baserade på vetenskapliga bedömningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU22
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v) (doc, 78 kB)

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd En ljus framtid för Östergötland m917 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningar för en god utveckling i Östergötland. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:MJ439 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ439 av Holger Gustafsson m.fl. kd, m, c, fp Vänern, Vättern, näringsliv och turism kd400 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att utveckla och säkerställa ett hållbart fiske i Vänern och Vättern för


Utskottsberedning: 2009/10:MJU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ439 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c, fp) (doc, 44 kB)

Motion 2009/10:MJ467 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ467 av Cecilia Widegren m.fl. m, c, fp, kd Skaraborgs jordbruks- och livsmedelsproduktion m911 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:MJ467 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 59 kB)