Dokument & lagar (30 träffar)

Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försäljningen av Apoteksgruppen i Sverige Holding AB bör genomföras med så stor transparens


Utskottsberedning: 2016/17:NU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på åtgärder för


Utskottsberedning: 2016/17:NU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör skapa förutsättningar för en bättre


Utskottsberedning: 2016/17:NU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:3125 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3125 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheten att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3125 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3125 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:3124 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3124 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD En politik för ökad handel och export Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska fortsätta att stå upp för frihandel, fortsätta riva handelshinder och samtidigt värna konsumentskydd och miljö


Utskottsberedning: 2016/17:NU12 2016/17:NU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:3124 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3124 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 93 kB)

Motion 2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD Alliansens näringslivsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer konkurrenskraftiga skatter på delägarskap för nyckelpersoner i växande företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:CU6 2016/17:FiU1 2016/17:FiU26 2016/17:FiU7 2016/17:NU12 2016/17:NU17 2016/17:NU23 2016/17:NU4
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 10 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 102 kB)

Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Utveckling och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheter att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13 2016/17:MJU14 2016/17:MJU23 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:TU6 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:MJU23 2016/17:NU16 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Klimat- och miljöpolitik Sammanfattning Sverige är och ska vara ett grönt föregångsland. Att åstadkomma ett gott livsklimat för människor, djur och natur är en central politisk uppgift. De klimat- och miljöutmaningar som vårt samhälle står inför


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU15 2016/17:MJU24 2016/17:MJU7 2016/17:NU14 2016/17:TU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 96 kB)

Motion 2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. M, C, L, KD Ny tid för kultur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillvarata erfarenheterna av arbetet med aspektpolitik avseende kulturens betydelse för jobb och tillväxt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10 2016/17:KrU5 2016/17:KrU8 2016/17:KrU9 2016/17:NU12 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 8 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU5 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU18 2016/17:NU13 2016/17:SkU22 2016/17:SoU7 2017/18:FöU7 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (78 yrkanden): 78 avslag

Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 137 kB) Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 280 kB)

Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. SD Somalia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om diplomatiska förbindelser med Somaliland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta samverkan mellan


Utskottsberedning: 2016/17:NU13 2017/18:UU15 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:509 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:509 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Elområden en dyr historia för Sydsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elområdesindelningen och dess effekter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:NU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:509 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:509 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Motion 2016/17:41 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:41 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att begränsa hur många medlemmar ett ombud kan företräda


Utskottsberedning: 2016/17:NU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:41 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:41 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 20062010 s20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av breda regelförenklingsinsatser. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:NU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publ Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publRiksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. (v, s, mp) (doc, 58 kB)

Motion 2009/10:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N15 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte s83015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte. Motivering Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:N14 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N14 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:148 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering och rådgivning s20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till riktlinjer i de delar som gör gällande att statliga insatser i största


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:N14 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:N12 av Per Bolund m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:N12 av Per Bolund m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2009/10:133 Höjda mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet mp020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med förslag


Utskottsberedning: 2009/10:NU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N12 av Per Bolund m.fl. (mp, s, v) (doc, 61 kB)

Motion 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:54 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m. s81020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) (doc, 53 kB)
Paginering