Dokument & lagar (31 träffar)

Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av skr. 2016/17:98 Redovisning av skatteutgifter 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i kommande skrivelser med redovisning av skatteutgifter bör analysera enskilda skatteutgifters


Utskottsberedning: 2016/17:SkU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3683 av Per Åsling och Mathias Sundin (C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3683 av Per Åsling och Mathias Sundin C, L med anledning av prop. 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatten på egenproducerad el bör avskaffas för de producenter som


Utskottsberedning: 2016/17:SkU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3683 av Per Åsling och Mathias Sundin (C, L) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3683 av Per Åsling och Mathias Sundin (C, L) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av skr. 2016/17:81 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i enlighet med Riksrevisionens slutsatser bör vidta


Utskottsberedning: 2016/17:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3592 av Maria Malmer Stenergard och Larry Söder (M, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3592 av Maria Malmer Stenergard och Larry Söder M, KD med anledning av prop. 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt lägga förslag om att arbetsgivardeklarationen för


Utskottsberedning: 2016/17:SkU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3592 av Maria Malmer Stenergard och Larry Söder (M, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3592 av Maria Malmer Stenergard och Larry Söder (M, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3562 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3562 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna som avser kassaregister i skatteförfarandelagen 2011:1244


Utskottsberedning: 2016/17:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3562 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3562 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av skr. 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2016/17:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3518 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3518 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2016/17:24 Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa upp lagens tillämpning i en konsekvensanalys före utgången


Utskottsberedning: 2016/17:SkU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3518 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3518 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3517 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3517 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av av prop. 2016/17:19 Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör


Utskottsberedning: 2016/17:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3517 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3517 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:3502 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3502 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2016/2017:14 Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen före utgången av 2017 bör följa upp hur lagförslaget ökar


Utskottsberedning: 2016/17:SkU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3502 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3502 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:3407 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3407 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Minskad skatteadministration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skatteverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3407 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3407 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:3406 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3406 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa upp hur de nya bestämmelserna i lagen om skatt på energi 1994:1776 påverkar företagen i form av


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3406 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3406 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att utvärdera effekterna av återinförandet av särskild löneskatt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2016/17:3404 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3404 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Information om jobbskatteavdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Skatteverket att informera om jobbskatteavdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Avdrag motsvarande


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3404 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3404 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3403 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3403 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Konsekvensanalys avseende mervärdesskatteregler i fråga om posttjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp och redovisa hur de nya mervärdesskattereglerna i fråga om posttjänster påverkar


Utskottsberedning: 2016/17:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3403 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3403 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3402 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3402 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Generationsskiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för generationsskiften och tillkännager detta för regeringen. Motivering Familjeföretag och ägarledda företag bidrar


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3402 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3402 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:3401 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3401 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Personaloptioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det är angeläget att regeringen snarast lägger fram ett förslag om hur regelverket för personaloptioner kan förbättras, förenklas och göras mer


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3401 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3401 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:3400 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3400 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Synliggör arbetsgivaravgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra arbetsgivaravgiften per anställd på månadsbasis för såväl kontrollmyndighet som arbetstagare och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3400 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3400 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3381 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3381 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Uppföljning av den nya tullagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp hur tillämpningen av den nya tullagen påverkar kostnaderna för små företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3381 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3381 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2905 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2905 av David Lång m.fl. SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2905 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2905 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. SD Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra villkoren för reavinstbeskattningen vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)
Paginering