Dokument & lagar (31 träffar)

Motion 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lovskola ska gälla elever i årskurs 6, 7, 8 och 9 och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:161 En försöksverksamhet med branschskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur studie- och yrkesvägledningen kan förbättras i förhållande till


Utskottsberedning: 2016/17:UbU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag till timplan som


Utskottsberedning: 2016/17:UbU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör renodla utvärderingen av försöksverksamheten med betyg


Utskottsberedning: 2016/17:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. M Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka extremistiska


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Motion 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förslagets effekter på genomströmningen i gymnasieskolan och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UbU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD Entreprenörskap och lärlingsutbildning i gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den effekt och det resultat styrdokumenten har fått i verksamheten när det gäller hållbar


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten till det fria skolvalet


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3 2016/17:UbU1 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD Fristående pedagogisk kompletterande utbildning samt en högskola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga de hinder som begränsar fristående aktörer från att starta och bedriva


Utskottsberedning: 2016/17:UbU16 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:2892 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2892 av Markus Wiechel m.fl. SD Nya läkemedelsalternativ för svårt sjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte bestraffa personer som på ett fördelaktigt sätt använt sig av cannabis- och hampapreparat för att lindra en svår sjukdom,


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2892 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2892 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Utveckling och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheter att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13 2016/17:MJU14 2016/17:MJU23 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:TU6 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. M, C, L, KD Ny tid för kultur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillvarata erfarenheterna av arbetet med aspektpolitik avseende kulturens betydelse för jobb och tillväxt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10 2016/17:KrU5 2016/17:KrU8 2016/17:KrU9 2016/17:NU12 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 8 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:1706 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, L)

Motion till riksdagen 2016/17:1706 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm M, L Forsknings- och utbildningsstöd för geriatrisk farmakologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning och forskning i geriatrisk klinisk farmakologi och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1706 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, L) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:1706 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, L) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:313 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:313 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Uppåkra Arkeologiska Center Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett större statligt intresse för Uppåkra Arkeologiska Center och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:313 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:313 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:198 En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att godkänna fler utbildningsomgångar på yrkeshögskolan och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:UbU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor 68004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:UbU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen 68002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:89 Bäst i klassen en ny lärarutbildning 37111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att riksdagens tidigare ställningstagande om att det ska inrättas en samlad lärarexamen inte längre ska gälla


Utskottsberedning: 2009/10:UbU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 77 kB)

Motion 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer 37110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk befattningsutbildning. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd En ljus framtid för Östergötland m917 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningar för en god utveckling i Östergötland. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 69 kB)
Paginering