Dokument & lagar (44 träffar)

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast i september 2017 bör återkomma och fastställa


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av skr. 2016/17:53 Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om ett förordnande om årliga uppdateringar


Utskottsberedning: 2016/17:UU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör införa att kommande förslag om fredsfrämjande


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C)

Motion till riksdagen 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. M, V, L, KD, MP, C Frigivning av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 15 år men inte är anklagad, än


Utskottsberedning: 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med


Utskottsberedning: 2016/17:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 95 kB)

Motion 2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. SD Kurdiskt självstyre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utökat stöd till kurddominerade områden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. M, C, L, KD En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för en ambitiös strategi för hur det östliga partnerskapet ska utvecklas, ta nya initiativ i


Utskottsberedning: 2016/17:UU10
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 97 kB)

Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka biståndet till internationell flyktinghjälp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:UU15 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 125 kB)

Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU5 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU18 2016/17:NU13 2016/17:SkU22 2016/17:SoU7 2017/18:FöU7 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (78 yrkanden): 78 avslag

Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 137 kB) Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 280 kB)

Motion 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU18 2016/17:SoU7 2016/17:UU9 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:UU2 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. SD Minoriteters situation i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära och kulturella värden som håller på att gå förlorade i inbördeskrigens


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:469 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:469 av Björn Söder m.fl. SD Situationen för kristna i världen Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga krav på Egyptens regering att


Utskottsberedning: 2017/18:UU14 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:469 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2016/17:469 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. SD Somalia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om diplomatiska förbindelser med Somaliland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta samverkan mellan


Utskottsberedning: 2016/17:NU13 2017/18:UU15 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:467 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:467 av Björn Söder m.fl. SD Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra det beslut om att erkänna Västsahara som fattades med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:467 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:467 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:462 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:462 av Johan Nissinen m.fl. SD Stöd till jordbrukare som ingår i UNDOC:s skördeutbytesprogram i Shanstaten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att hjälpa vissa bönder inom UNODC:s skördesutbytesprogram att lättare


Utskottsberedning: 2017/18:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:462 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:462 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:459 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:459 av Jeff Ahl m.fl. SD Initiativ i rådet för att lägga Hamas-Izz al-Din al-Qassem till listan av organisationer som omfattas av förordning 2580/2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringens representant i rådet omedelbart efter


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:459 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:459 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:458 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:458 av Björn Söder m.fl. SD Avtal om användning av Nordostpassagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom Arktiska rådet bör ta initiativ till ett traktat som reglerar frågan om Rysslands kontroll över Nordostpassagen och


Utskottsberedning: 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:458 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:458 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:457 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:457 av Jeff Ahl m.fl. SD Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN ska inta en central plats i Sveriges utrikespolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2016/17:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:457 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:457 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2016/17:456 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:456 av Johan Nissinen m.fl. SD Förberedelse av stöd till Syriens återuppbyggnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska stödja utbildningsinsatser inom byggsektorn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:456 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2016/17:456 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)
Paginering