Dokument & lagar (2 035 träffar)

Motion 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 15 Studiestöd sd202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 15 Studiestöd 248 954 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 23 721 089 000 kr. Motivering Det så kallade barntillägget


Utskottsberedning: 2010/11:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg sd187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2 605 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således


Utskottsberedning: 2010/11:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 94 kB)

Motion 2010/11:Ju403 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju403 av Lars Ohly m.fl. V Mäns våld mot kvinnor v583 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mäns våld mot kvinnor 4 4 Regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor 5 5 Livsvillkoren för kvinnor med skyddad identitet 6 6 Kommunernas ansvar för mäns våld mot


Utskottsberedning: 2010/11:CU13 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:SfU6 2010/11:SoU10 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2010/11:Ju403 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 147 kB)

Motion 2010/11:So590 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:So590 av Lars Ohly m.fl. V Vinster i hälso- och sjukvård v570 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen i syfte att specialistsjukvården och primärvården skyddas


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning sd203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 646 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således


Utskottsberedning: 2010/11:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 141 kB)

Motion 2010/11:Ub275 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub275 av Lars Ohly m.fl. V Vinster i fristående skolor V360 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om icke vinstdrivande driftsformer m.m. vid drift av fristående skolor. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Ub275 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Allmän EU-information från representationen i Bryssel samt tjänstemän i Utbildningsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Utskottets arbetsordning

2010-10-21 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Fråga om interparlamentariska konferenser 6. Anmälningar 7. Övriga frågor

2010-10-12 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista Socialutskottet 2010/11:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Allmänna arvsfonden Beredning Prop. 2009/10:145 Föredragande: JLS 3. En ny alkohollag Beredning Prop. 2009/10:125 och motioner Föredragande:

2010-11-02 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista Socialutskottet 2010/11:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-förslag om Europaåret för aktivt åldrande 2012 Information Statssekreterare Ragnwi Marcelind m.fl.Socialdepartementet 2 EU-förslag om Europaåret för aktivt

2010-10-19 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista Socialutskottet 2010/11:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-förslag om Europaåret för aktivt åldrande 2012 Subsidiaritetsprövning. Beredning KOM2010 462 Föredragande: KD 2. Övriga inkomna EU-dokument 3. Justering av

2010-10-14 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista Socialutskottet 2010/11:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Inkomna skrivelser 6. Övriga frågor 7. Tid för nästa sammanträde Torsdagen

2010-10-12 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Beredning Prop. 2009/10:1 såvitt avser Högskola och forskning

2010-11-18 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-överläggning Statssekreterare Peter Honeth och kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet KOM2010 546 2. EU-information Statssekreterare Peter

2010-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU:s sjunde ramprogram kl. 9.00-9.30 Utvärdering av EU:s sjunde ramprogram Generaldirektör Rolf Annerberg Formas och enhetschef Linda Bell Vinnova 2. Justering

2010-11-11 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-överläggning Statssekreterare Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet A EU:s förslag om prioriteringarna för ett närmare europeiskt samarbete i

2010-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Socialutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Ragnwi Marcelind m.fl.Socialdepartementet Sociala delen inför Epsco den 6-7 dec. 2. Övriga inkomna EU-dokument

2010-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Socialutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige SoU3 Justering Prop. 2009/10:232 och motioner Föredragande: CEP 3. En ny alkohollag

2010-11-18 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista Socialutskottet 2010/11:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. kl. 11:00 Information av Barnombudsmannen Deltagare: Fredrik Malmberg, BO 2. ca kl. 11:30 Information av Riksrevisionen RiR 2010:21 Statliga stöd i alkoholpolitiken

2010-11-16 11:00:00