Dokument & lagar (2 726 träffar)

Motion 1918:59 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, AV 59. h Nr 59. Av herr Nilsson i Landeryd, i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. Undei nr 44 väcktes i andra kammaren vid arets lagtima riksdag motion om att

1918-12-03

Motion 1918:59 Andra kammaren - urtima (pdf, 122 kB)

Motion 1918:57 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, nr 57. 7 Nr 57. Av herr Tcilfidillll, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. I Kungl. Maj:ts proposition nr 34 föreslås lika kommunal rösträtt för alla kommunalt

1918-12-03

Motion 1918:57 Andra kammaren - urtima (pdf, 178 kB)

Motion 1918:27 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 27. 11 Nr 27. Av herr Eklliail, Karl Johan, om införande i kommunalförordningarna av bestämmelser om proportionellt valsätt vid alla borgerligt- och kyrkligt-kommunala val. I Kungl. Ma,j:ts proposition rörande den kommunala rösträttsfrågan har framhållits såsom en garanti mot missbruk

1918-12-03

Motion 1918:27 Första kammaren - urtima (pdf, 130 kB)

Motion 1918:26 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, AV 26. 7 Nr 26. Av herr GczclillS m. fl.i anledning av Kungl. Majds proposition med förslag till ändring i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet m. m. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 34 med förslag till ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse

1918-12-03

Motion 1918:26 Första kammaren - urtima (pdf, 312 kB)

Motion 1918:58 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 58. 1 Nr 58, Av herr NilssOIl i Landeryd m. fl.i anledning ov Kungl. Maj:ts proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. ioGeuom Kungl. Maj:ts proposition nr 34 till nu pågående riksdag föreslås

1918-12-02

Motion 1918:58 Andra kammaren - urtima (pdf, 269 kB)

Motion 1918:55 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 55. 1 Nr 55. Av herr Lindman in. 11.i anledning av Kungl. Majds proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om Jcommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 34, med förslag till lag om andrad

1918-11-30

Motion 1918:55 Andra kammaren - urtima (pdf, 896 kB)

Motion 1918:25 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 25. 5 Nr 25. Av herr V011 ESSCII, i anledning av KungMaj:ts förslag till lagar om ändrad lydelse av 15 och 67 utsökning slag en samt om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta. I det statsrådsprotokoll, som bifogats Kungl. Maj:ts proposition nr

1918-11-30

Motion 1918:25 Första kammaren - urtima (pdf, 192 kB)

Motion 1918:24 Första kammaren - urtima

Motioner i Första hammaren, Nr 24. 1 Nr 24. Av herr Lindblad, om anställande av undersökning rörande inbetalning av kommunal- och kronoutskylder 1917 och 1918. Innan riksdagen går att i fråga om den politiska och kommunala rösträttens ordnande för framtiden i vårt land avskriva de krav, som såväl för högerpartiet

1918-11-30

Motion 1918:24 Första kammaren - urtima (pdf, 273 kB)