Dokument & lagar (577 träffar)

Proposition 1914:285 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 285. 1 Nr 285. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning angående utförsel av socker till Norge under viss tid, utan erläggande av sockerskatt given Stockholms slott den 22 september 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1914-09-22

Proposition 1914:285 - b (pdf, 401 kB)

Proposition 1914:283 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 283. 1 Nr 283. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående visst medgivande i fråga om framtida låneunderstöd av staten till järnväg mellan Gänghester och Ulricehamn given Stockholms slott den 22 september 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1914-09-22

Proposition 1914:283 - b (pdf, 419 kB)

Proposition 1914:284 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 284. 1 Nr 284. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förändrade bestämmelser med avseende å statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara given Stockholms slott den 18 september 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1914-09-18

Proposition 1914:284 - b (pdf, 862 kB)

Proposition 1914:282 - b

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 282. 1 Nr 282. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till resekostnader för medellösa arbetssökande given Stockholms slott den 17 september 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1914-09-17

Proposition 1914:282 - b (pdf, 629 kB)

Proposition 1914:281 - b

Kungl. May.ts nåd. proposition nr 281. 1 Nr 281. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående rätt för Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag att utan iakttagande av förut stadgat villkor försända viss kvantitet malm från Gällivare till Riksgränsen given Stockholms slott den 7 september 1914. Under åberopande

1914-09-07

Proposition 1914:281 - b (pdf, 500 kB)

Proposition 1914:280 - b

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 280. 1 Nr 280. Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag innefattande tillägg till 17 kap. 4 handelsbalken given Stockholms slott den 7 september 1914. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt

1914-09-07

Proposition 1914:280 - b (pdf, 917 kB)

Proposition 1914:278 - b

Kung1. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 278. 1 Nr 278. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående avlöning åt lärare vid folkskolor och vissa andra skolor under tjänstgöring till rikets försvar m. in.given Stockholms slott den 2 september 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1914-09-02

Proposition 1914:278 - b (pdf, 1486 kB)

Proposition 1914:279 - b

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 279. 1 Nr 279. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för understödjande av arbetslösa given Stockholms slott den 1 september 1914. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1914-09-01

Proposition 1914:279 - b (pdf, 1930 kB)

Proposition 1914:riksstat - b

RIKSSTAT FÖR ÅR 1915. Bihang till senare riksdagens protokoll 1914. 15 samt. 2 höft. Kiicsstaten.1 2 Riksstat för Inkomster. KroDor A. Egentliga statsinkomster: I. Skatter 275,175,000:j n. Uppbörd i statens verksamhet 6,892,600: 282 067 600 1 i B. Inkomster av statens produktiva fonder: I. Statens affärsverksamhet.42,183,000

1914-09-01

Proposition 1914:riksstat - b (pdf, 7885 kB)

Proposition 1914:274 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 274. 1 Nr 274. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om utsträckt anstånd med betalning av gäld given Stockholms slott den 28 augusti 1914. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt 87 regeringsformen,

1914-08-28

Proposition 1914:274 - b (pdf, 1324 kB)

Proposition 1914:277 - b

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 277. 1 Jfr 277. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av oskälig prisstegring å vissa varor vid krig eller krigsfara given Stockholms slott den 26 augusti 1914. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill

1914-08-26

Proposition 1914:277 - b (pdf, 889 kB)

Proposition 1914:276 - b

Kungl. Majts Nåd. Proposition Nr 276. 1 Nr 276. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående lån till statens livsmedelskommissions förfogande given Stockholms slott den 25 augusti 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1914-08-25

Proposition 1914:276 - b (pdf, 490 kB)

Proposition 1914:275 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 275. 1 Nr 275. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till ändrad lydelse av 9 och 24 i det av Kungl. Maj:t för riksdagen framlagda förslaget till förordning om värnskatt: given Stockholms slott den 25 augusti 1914. Under åberopande av härvid fogade utdrag av protokollet

1914-08-25

Proposition 1914:275 - b (pdf, 427 kB)

Proposition 1914:273 - b

Kungl. Ma jäs Nåd. Proposition Nr 273. 1 Nr 273. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 57 i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 given Stockholms slott den 21 augusti 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1914-08-21

Proposition 1914:273 - b (pdf, 529 kB)

Proposition 1914:272 - b

Kungi. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 272. i Nr 272. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående reglemente för marinens avlöning under kr i g stjänstgöringstid given Stockholms slott den 21 augusti 1914. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl.

1914-08-21

Proposition 1914:272 - b (pdf, 1193 kB)

Proposition 1914:271 - b

Kungl. Majis Nåd. Proposition Nr 271. 1 Nr 271. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående statens övertagande i vissa fall av ansvar för krigsrisk för fartyg och last given Stockholms slott den 14 augusti 1914. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag

1914-08-14

Proposition 1914:271 - b (pdf, 343 kB)

Proposition 1914:269 - b

Kungl. Maj:t8 nåd. proposition nr 269. 1 Nr 269. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående förbud mot lufttrafik över svenskt område given Stockholms slott den 13 augusti 1914. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt

1914-08-13

Proposition 1914:269 - b (pdf, 652 kB)

Proposition 1914:268 - b

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 268. 1 Nr 268. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ändrad lydelse av 72 regeringsformen given Stockholms slott den 12 augusti 1914. Under åberopande av bifogade i statsrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed till riksdagens prövning i grundlagsenlig

1914-08-12

Proposition 1914:268 - b (pdf, 344 kB)

Proposition 1914:263 - b

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition:Nr 263. 1 Nr 263. Kungl. Maj ds. nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående förordnande om anstånd med betalning av gäld moratoriumgiven Stockholms slott den 12 augusti 1914. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed

1914-08-12

Proposition 1914:263 - b (pdf, 843 kB)

Proposition 1914:270 - b

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 270. 1 Nr 270. Kuncjl. Maj ds nådig a proposition till riksdagen med förslag till lag angående befogenhet för pensionsstyrelsen att provisoriskt bevilja sådant understöd, som omförmäla i 33 i lagen om allmän pensionsförsäkring den 30 juni 1913 given Stockholms slott den 14 augusti 1914.

1914-08-10

Proposition 1914:270 - b (pdf, 756 kB)