Dokument & lagar (39 träffar)

Skrivelse 2006/07:131

Regeringens skrivelse 2006/07:131 Meddelande om tidigare aviserade förslag om Skr. ändringar av skattereglerna för pensionsförsäkring 2006/07:131 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 september 2007 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Regeringen har tidigare till riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU24

Skrivelse 2006/07:131 (pdf, 85 kB)

Proposition 2006/07:123

Regeringens proposition 2006/07:123 Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank Prop. 2006/07:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att förbudet mot


Utskottsberedning: 2007/08:SkU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:123 (pdf, 193 kB)

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 13:05 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:22 och 2006/07:23. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Resor a Karlskrona Malmö sönd. 9/9 tisd. 11/9 b Helsingfors månd. 8/10 onsd.

2007-06-01 13:05:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. prop. 2006/07:96 Ytterligare beredning Betänkande 2006/07:SkU16 återförvisat av kammaren 2006-05-31 föredr. Gutsjö Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum direkt efter voteringen denna dag

2007-06-01 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Inkomna skrivelser, m.m. 2. Införande av trängselskatt i Stockholm prop. 2006/07:109 Fortsatt behandling Trafikutskottets yttrande 2006/07:TU4y bifogas Taxiförbundets

2007-05-24 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 10:00 Plats: Sammanträdet inleds med saksamrådet med finansministern i Skandiasalen punkt 1 på föredragningslistanEfter saksamrådet ca kl. 10.50 flyttas Föredragningslista 1. Saksamråd med regeringen finansministern

2007-05-22 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:20. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Tillsättandet av ny kanslichef Skrivelse av presidiet bifogas 4. Uppläggningen av saksamrådet

2007-05-15 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:19. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. En fristående kronofogdemyndighet m.m. Prop. 2006/07:99 Förslag till betänkande 2006/07:SkU17

2007-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Skatteverket Rättschef Vilhelm Andersson och Pia Blank Thörnroos, rättslig expert, besvarar frågor ang. proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster,

2007-04-26 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:17. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen skr. 2006/07:75 Förslag

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:16 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Ändring i folkbokföringslagen 1991:481 Initiativärende Fortsatt behandling Remissyttranden bifogas

2007-04-12 10:00:00

Proposition 2006/07:109

Regeringens proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm Prop. 2006/07:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att trängselskatt tas ut i


Utskottsberedning: 2006/07:SkU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2006/07:109 (pdf, 310 kB)

Proposition 2006/07:96

2006/07:96 energiprodukter. Skatteverkets Tullverkets m.m. trafikförsäkringsavgift. Sverige. 1975:1410 intjänade inflyta belastar mottagen ningsunderlaget. ningsunderlaget. ikraftträdandet. försäkringsplikten första energiprodukterbetalning taxeringslagen förvärvsinkomster, trossamfund. pensionsmedel, m.m.reaktorer.


Utskottsberedning: 2006/07:SkU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2006/07:96 (pdf, 426 kB)

Proposition 2006/07:94

2006/07:94 arbetet. hushållsarbete annat liknande, enklare uppfyllda. mervärdesskatt. godoräknas. ket. arbetet. är krontal. på och ringar. och ringar. tredje följande år het. ler, odgovornostjoeller odgovornostjooch Bulgarien, belgisk garinflytande. garinflytande garinflytande, vakuutusyhtiö/försäkringsbolagoch


Utskottsberedning: 2006/07:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:94 (pdf, 593 kB)

Proposition 2006/07:68

2006/07:68 förordningen tullförseelse. lydelse. ningsdomstol. eller allmän tullagstiftningen tullagstiftningen ling för förinnan. Justitiekanslern. 7.4.2. proposition. utkastet. lagstiftningen. tolkas. anmälningsplikten. ningen elektronisk stället. föras. transportmedel visitation. har anmälningsplikten. personliga


Utskottsberedning: 2006/07:SkU14
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2006/07:68 (pdf, 501 kB)

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2007-03-29 10:00:00

Proposition 2006/07:105

Regeringens proposition 2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Prop. 2006/07:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om kassaregister.


Utskottsberedning: 2006/07:SkU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:105 (pdf, 1071 kB)

Proposition 2006/07:99

2006/07:99 fordringar fordringar fordringar Skatteverkets Kronofogdemyndighetens borgenärsuppgifter kunna allmänna överklagade m.m. Förenklat branscher. 1980:100 na. rads om uppehållit lydelse. 1999:1395 ning ning hållanden, betydelse. 1997:483 nor en skäl. kriterier. kriterier. prövning, borgenärsuppgifter


Utskottsberedning: 2006/07:SkU17 2006/07:SkU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:99 (pdf, 584 kB)

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:14. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. Förslag till betänkande 2006/07:SkU10 föredr. Bergman

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:13. 2. Inkomna skrivelser m.m. 3. Kompetteringar till ärendeplanen föredr. Ask 4. Inkomna EU-skrivelser föredr. Bergman 5. Information

2007-02-13 11:00:00

Paginering