Dokument & lagar (760 träffar)

Proposition 1918:348

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 348. 1 Nr 348. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för beredande av lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet övpr jordbruksärenden lör denna dag

1918-04-23

Proposition 1918:348 (pdf, 1418 kB)

Proposition 1918:346

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 346. 1 Nr 346. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 mom 3 iförordningen den 14 juni 1917 angående uppbörd av avgifter för försäkringar i riksförsäkring sanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete given Stockholms

1918-04-23

Proposition 1918:346 (pdf, 410 kB)

Proposition 1918:345

Kungl. Majds nåd.proposition Nr 345. 1 Nr 345. Kung.Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag å tilläggsstat för år 1918 till ytterligare expens- och underhållsmedel vid statens skogsskolor m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-23

Proposition 1918:345 (pdf, 435 kB)

Proposition 1918:339

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 339. 1 Nr 339. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd för uppförande av bostadshus med smålägenheter given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-23

Proposition 1918:339 (pdf, 2211 kB)

Proposition 1918:338

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 338. 1 Nr 338. Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen om anvisande av medel till beredande av tvång suppfostran åt minderåriga manliga förbrytare m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-04-23

Proposition 1918:338 (pdf, 8667 kB)

Proposition 1918:332

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 332. 1 Nr 332. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 i lagen den 4 juli 1910 angående rätt till pension för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-23

Proposition 1918:332 (pdf, 308 kB)

Proposition 1918:330

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 330- 15 Nr 330. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående undantag beträffande fångst av sälhund från det i 8 jaktstadgan meddelade förbud att vid fångst av djur använda sax given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-23

Proposition 1918:330 (pdf, 588 kB)

Proposition 1918:329

KungMaj.ts nåd. proposition Nr 329. Nr 329. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående utläggande av statsgruvefält vid LiiJcavaara i Norrbottens län given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-23

Proposition 1918:329 (pdf, 1484 kB)

Proposition 1918:328

Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 328. 1 Nr 328. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående driftkostnader under år 1919 för egnahemslånefonden given Stockholms slott den 33 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-23

Proposition 1918:328 (pdf, 279 kB)

Proposition 1918:326

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 326. 7 Nr 326. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till kungörelse om ändrad bestämmelse angående tiden för ikraftträdandet av vissa delar av förordningen den 14 juni 1917 om ändrad lydelse av 3, 13, 23 och 31 i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning

1918-04-23

Proposition 1918:326 (pdf, 366 kB)

Proposition 1918:316

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 316. 1 Nr 316. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående årligt understöd åt förra restauratrisen å postångfartyget Öland Mana Sofia Magnusson given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna

1918-04-23

Proposition 1918:316 (pdf, 297 kB)

Proposition 1918:421

KungMaj:ts nåd. proposition 1Nr 421. 1 Xr 421. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av medel till beredande av lokaler i fastigheten nr 1 i kvarteret Sjöhästen åt viss del av krigsarkivet rn. m.given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-22

Proposition 1918:421 (pdf, 911 kB)

Proposition 1918:400

KungMaj:ts nåd. proposition Nr 400. 1 Nr 400. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för upprätthållande ad kommershollegii verksamhet under år 1019 m. in.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill

1918-04-20

Proposition 1918:400 (pdf, 3040 kB)

Proposition 1918:432

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 432. 1 Nr 432. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förhöjda provisoriska tilläggsavgifter å statens järnvägar given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-19

Proposition 1918:432 (pdf, 3099 kB)

Proposition 1918:394

Kungl. Mats nåd. proposition Nr 394. 1 Nr 394. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående utbetalande av förskott å krig stid stilla g g för år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1918-04-19

Proposition 1918:394 (pdf, 444 kB)

Proposition 1918:393

Kungl. Muj:ts nåd. proposition Nr 393. 1 Nr 393. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående avsättning av medel för beredande av krigstidstillägg och krig stid sb julp för år 1919 åt vissa befattningshavare och f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl.given Stockholms slott den 19 april 1918. Under

1918-04-19

Proposition 1918:393 (pdf, 747 kB)

Proposition 1918:364

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 364 1 Nr 364. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående restitution av erlagd tull för eu postföraren Jens Tången från Norge tillhörig automobil given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för

1918-04-19

Proposition 1918:364 (pdf, 542 kB)

Proposition 1918:363

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 363. 1 Nr 363. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 5 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. ni.given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av biiagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-19

Proposition 1918:363 (pdf, 1034 kB)

Proposition 1918:362

Kungl. Maf.ts Nåd. Proposition Nr 362. 1 Nr 362. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid marinen given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-19

Proposition 1918:362 (pdf, 7341 kB)

Proposition 1918:361

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 361. 1 Nr 361. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-19

Proposition 1918:361 (pdf, 8541 kB)