Dokument & lagar (940 träffar)

Proposition 1968:171 - höst

Kangl. Maj:ts proposition nr 171 år 1968 1 Nr 171 K un gMaj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 4:o och 16:o lagen den 26 maj 1909 nr 38 s. 3 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda

1968-11-08

Proposition 1968:171 - höst (pdf, 509 kB)

Proposition 1968:170 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1968 1 Nr 170 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring i lagen den 19 maj 19U nr 219 om djurskydd given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justi tieärenden

1968-11-08

Proposition 1968:170 - höst (pdf, 1986 kB)

Proposition 1968:169 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 769 år 1968 1 Nr 169 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande av ett konsortialavtal mellan staten och ASEA om samarbete på atomkraftområdet, m. in.given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-11-08

Proposition 1968:169 - höst (pdf, 819 kB)

Proposition 1968:168 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1968 1 Nr 168 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 4 skattestrafflagen den 11 juni 1943 nr 313m. m.given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-11-08

Proposition 1968:168 - höst (pdf, 672 kB)

Proposition 1968:167 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 1968 1 Nr 167 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående svenska bidrag till Internationella utvecklingsfonden IDAgiven Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag ur statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1968-11-08

Proposition 1968:167 - höst (pdf, 294 kB)

Proposition 1968:156 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 156 år 1968 1 Nr 156 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i tulltaxan den 12 januari 1968 nr 25m. in.given Stockholms slott den 8 november 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1968-11-08

Proposition 1968:156 - höst (pdf, 1026 kB)

Proposition 1968:166 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 166 år 1968 1 Nr 166 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående domartjänster vid vissa underrätter given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1968-10-31

Proposition 1968:166 - höst (pdf, 223 kB)

Proposition 1968:165 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 165 år 1968 1 Nr 165 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående bestridande av kostnader för ett nyinrättat statsdepartement, m. in.given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1968-10-31

Proposition 1968:165 - höst (pdf, 480 kB)

Proposition 1968:164 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 16b år 1968 1 Nr 164 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om antalet statsdepartement och statsråd utan departement given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden

1968-10-31

Proposition 1968:164 - höst (pdf, 252 kB)

Proposition 1968:163 - höst

Kungi. Maj.ts proposition nr 163 år 1968 1 Nr 163 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ökning av garantifonden för Svenska skeppshypotekskassan given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1968-10-31

Proposition 1968:163 - höst (pdf, 257 kB)

Proposition 1968:161 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1968 1 Nr 161 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, m. mgiven Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda statsrådsprotokoll över justitieärenden och lagrådets protokoll,

1968-10-31

Proposition 1968:161 - höst (pdf, 3294 kB)

Proposition 1968:158 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1968 1 Nr 158 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den 30 april 195b nr 193m. m.given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden

1968-10-31

Proposition 1968:158 - höst (pdf, 4217 kB)

Proposition 1968:157 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 157 år 1968 1 Nr 157 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 12 handelsbalken given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets

1968-10-31

Proposition 1968:157 - höst (pdf, 474 kB)

Proposition 1968:155 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 155 år 1968 1 Nr 155 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69 given Stockholms slott den 31 oktober 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet för denna dag, föreslå

1968-10-31

Proposition 1968:155 - höst (pdf, 2252 kB)

Proposition 1968:160 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 160 år 1968 1 Nr 160 Kungl. Maj:t$ proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 1 mom. vägtrafikförordningen den 28 september 1951 nr 6A8given Stockholms slott den 25 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-10-25

Proposition 1968:160 - höst (pdf, 2061 kB)

Proposition 1968:154 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 15b år 1968 1 Nr 154 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370m.m.given Stockholms slott den 25 oktober 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1968-10-25

Proposition 1968:154 - höst (pdf, 8920 kB)

Proposition 1968:153 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1968 1 Nr 153 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om fusion inom stadshgpoteks- och bostadskreditinstitutionerna, in. m.given Stockholms slott den 25 oktober 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-10-25

Proposition 1968:153 - höst (pdf, 2122 kB)

Proposition 1968:146 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1968 1 Nr 146 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 29 november 1946 nr 722 med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret given Stockholms slott den 25 oktober 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under

1968-10-25

Proposition 1968:146 - höst (pdf, 325 kB)

Proposition 1968:162 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 162 år 1968 1 Nr 162 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att i visst fall avstå arv som tillfallit allmänna arvsfonden given Stockholms slott den 18 oktober 1968. Kungl. Maj t vilt härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1968-10-18

Proposition 1968:162 - höst (pdf, 575 kB)

Proposition 1968:159 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1968 1 Nr 159 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 nr 272given Stockholms slott den 18 oktober 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1968-10-18

Proposition 1968:159 - höst (pdf, 1166 kB)