Dokument & lagar (96 träffar)

Proposition 2011/12:43

Regeringens proposition 2011/12:43 Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift Prop. 2011/12:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2011 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen föreslås godkänna protokollet


Utskottsberedning: 2011/12:SkU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:43 (pdf, 294 kB)

Proposition 2011/12:41

Regeringens proposition 2011/12:41 Vissa fastighetstaxeringsfrågor Prop. 2011/12:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2011 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att deklaration och andra uppgifter


Utskottsberedning: 2011/12:SkU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:41 (pdf, 447 kB)

Proposition 2011/12:17

Regeringens proposition 2011/12:17 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder Prop. för företag 2011/12:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2011/12:SkU6
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2011/12:17 (pdf, 480 kB)

Proposition 2011/12:15

Regeringens proposition 2011/12:15 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd Prop. med indrivning 2011/12:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas


Utskottsberedning: 2011/12:SkU7
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:15 (pdf, 1398 kB)

Proposition 2011/12:142

Regeringens proposition 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet Prop. 2011/12:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1972:119 om fastställande


Utskottsberedning: 2011/12:SoU23
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:142 (pdf, 704 kB)

Proposition 2011/12:96

Regeringens proposition 2011/12:96 Överklagande av vitesföreläggande i fastighets- Prop. taxeringen och genomförande av direktiv på 2011/12:96 skatteområdet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:SkU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2011/12:96 (pdf, 212 kB)

Skrivelse 2011/12:136

Regeringens skrivelse 2011/12:136 Redovisning av skatteutgifter 2012 Regeringens skrivelse 2011/12:136 Redovisning av skatteutgifter 2012 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2011/12:SkU20

Skrivelse 2011/12:136 (pdf, 351 kB)

Proposition 2011/12:1 1

Budgetpropositionen för 2012 del 1 Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Förslag till statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2012.


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:AU2 2011/12:CU1 2011/12:FiU1 2011/12:FiU2 2011/12:FiU3 2011/12:FiU4 2011/12:FiU5 2011/12:FöU1 2011/12:JuU1 2011/12:KrU1 2011/12:KU1 2011/12:MJU1 2011/12:MJU2 2011/12:NU1 2011/12:NU2 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SkU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2011/12:UU1 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (260 förslag): 2 avslag, 258 bifall,

Proposition 2011/12:1 1 (pdf, 3444 kB)

Skrivelse 2011/12:23

Regeringens skrivelse 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till Skr. barn och unga med funktionsnedsättning 2011/12:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 2011 Jan Björklund Maria Larsson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen


Utskottsberedning: 2011/12:SoU6 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2011/12:23 (pdf, 1251 kB)

Proposition 2011/12:4

Regeringens proposition 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall Prop. 2011/12:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2011 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att bestämmelser om utredningar


Utskottsberedning: 2011/12:SoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:4 (pdf, 752 kB)

Proposition 2011/12:7

Regeringens proposition 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller Prop. funktionsnedsättningar 2011/12:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september 2011 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:SoU4 2011/12:SoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:7 (pdf, 978 kB)

Proposition 2011/12:61

Regeringens proposition 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden Prop. 2011/12:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det blir tillåtet att servera


Utskottsberedning: 2011/12:SoU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:61 (pdf, 550 kB)

Proposition 2011/12:74

Regeringens proposition 2011/12:74 Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU Prop. avseende säkerhetsövervakning av läkemedel 2011/12:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2011/12:SoU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:74 (pdf, 2038 kB)

Skrivelse 2011/12:34

Regeringens skrivelse 2011/12:34 Riksrevisionens rapport om rätt information vid rätt Skr. tillfälle inom vård och omsorg 2011/12:34 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 november 2011 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2011/12:SoU7 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:34 (pdf, 1116 kB)

Proposition 2011/12:78

Regeringens proposition 2011/12:78 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz Prop. 2011/12:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 2012 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2011/12:SkU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:78 (pdf, 479 kB)

Proposition 2011/12:123

Regeringens proposition 2011/12:123 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram Prop. 2011/12:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny reglering


Utskottsberedning: 2011/12:SoU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:123 (pdf, 745 kB)

Proposition 2011/12:112

Regeringens proposition 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor Prop. och kanyler 2011/12:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att svensk lagstiftning


Utskottsberedning: 2011/12:SoU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:112 (pdf, 426 kB)

Proposition 2011/12:108

Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation i allmänpraktik Regeringens proposition 2011/12:108 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation för Prop. läkare i allmänpraktik 2011/12:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet


Utskottsberedning: 2011/12:SoU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:108 (pdf, 1775 kB)

Proposition 2011/12:95

Regeringens proposition 2011/12:95 Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ Prop. avsedda för transplantation 2011/12:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:SoU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:95 (pdf, 1583 kB)

Proposition 2011/12:94

Regeringens proposition 2011/12:94 Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m. Prop. 2011/12:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya faktureringsregler


Utskottsberedning: 2011/12:SkU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:94 (pdf, 811 kB)