Dokument & lagar (98 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:16 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander informerar om inspektionens årliga rapport

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-fråga om återtagandeavtal mellan EU och Turkiet Överläggning Statsrådet Tobias Billström 3. Övriga aktuella EU-frågor

2011-02-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik SfU6 Beredning Skr. 2010/11:29 och motioner Föredragande: KS, KH, JIL 3. Kommissionens arbetsprogram

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Justitieombudsmannen Chefsjustitieombudsman Cecilia Nordenfelt om Försäkringskassan och tillsyn 3. EUMOT-utredningen

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. EUMOT-utredningen Fråga om yttrande 2010/11:URF2 Riksdagens arbete med EU-frågor 2010/11:URF3 Utskottsarbetet och motionsinstitutet Föredragande:

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-förslag till beslut om förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna Fortsatt subsidiaritetsprövning.

2010-12-14 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor: Om pensionssystemets framtid Överläggning Statssekreterare Anna Westerberg, Socialdepartementet 3. Övriga aktuella

2010-12-02 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 11:15 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområde 8 Migration SfU2 Justering Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: KS 3.

2010-11-30 11:15:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor på migrationsområdet Information Statsrådet Tobias Billström 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5.

2010-11-25 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Sammanslagningar av myndigheter SfU3y Justering 2009/10:RRS30 Föredragande: YK 3. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområdena

2010-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområde 8 Migration SfU2 Beredning Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: KS 3.

2010-11-18 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Pensionsmyndigheten Generaldirektör Katrin Westling Palm 3. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsramar och

2010-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Adriana Lender, m.fl. 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2010-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken SfU4 Justering Prop. 2009/10:222 Föredragande: JIL

2010-11-04 09:30:00

Skrivelse 2010/11:29

Regeringens skrivelse 2010/11:29 Migration och asylpolitik Skr. 2010/11:29 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas den svenska migrations- och asylpolitiken


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2010/11:29 (pdf, 302 kB)

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Medgivande att närvara 2. Justering av protokoll 3. Ordningen för suppleanters inträde m.m. 4. Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken

2010-10-19 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Övriga frågor 6. Tid för nästa sammanträde Introduktion för nya ledamöter och suppleanter, torsdagen den 14 oktober 2010 kl. 10.00.

2010-10-12 10:30:00

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.

Budgetpropositionen för 2011 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning: 2010/11:AU1 2010/11:AU2 2010/11:CU1 2010/11:FiU1 2010/11:FiU2 2010/11:FiU3 2010/11:FiU4 2010/11:FiU5 2010/11:FöU1 2010/11:JuU1 2010/11:KrU1 2010/11:KU1 2010/11:MJU1 2010/11:MJU2 2010/11:NU1 2010/11:NU2 2010/11:NU3 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SkU1 2010/11:SoU1 2010/11:TU1 2010/11:UbU1 2010/11:UbU2 2010/11:UU1 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): 1 avslag, 244 bifall,

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m. (pdf, 1857 kB)