Dokument & lagar (148 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-04-12 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om Yrkesprogramsutredningens betänkande SOU 2015:97 Välja yrke Amelie Zweigbergk, chef för Industriell utveckling, Teknikföretagen 2. Justering av protokoll Protokoll

2016-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om nyanlända elever i skolan Roy Melchert, sektionschef för utbildning, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting 2. Justering

2016-03-22 11:00:00

Proposition 2015/16:152

Samförståndsavtal om värdlandsstöd Regeringens proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd Prop. 2015/16:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen undertecknade


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU4
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:152 (pdf, 2719 kB)

Proposition 2015/16:149

Regeringens proposition 2015/16:149 Ytterligare undervisningstid i matematik Prop. 2015/16:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Gustav Fridolin Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändring


Utskottsberedning: 2015/16:UbU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:149 (pdf, 402 kB)

Proposition 2015/16:142

Regeringens proposition 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning Prop. för personer med forskarexamen 2015/16:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2015/16:UbU22
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:142 (pdf, 351 kB)

Proposition 2015/16:131

Regeringens proposition 2015/16:131 Styrelser för universitet och högskolor Prop. ledamöternas tillsättning och ansvar 2015/16:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2015/16:UbU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:131 (pdf, 288 kB)

Proposition 2015/16:119

Regeringens proposition 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas Prop. stabiliseringsinsats i Mali 2015/16:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfvén Peter Hultqvist Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:119 (pdf, 173 kB)

Proposition 2015/16:134

Regeringens proposition 2015/16:134 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och Prop. elever 2015/16:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven Gustav Fridolin Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2015/16:UbU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:134 (pdf, 348 kB)

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-03-10 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om lärarförsörjningen i skolan Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Anders Lönn, politiskt sakkunnig, och Klas-Herman Lundgren,

2016-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Utbildning om digital mötestjänst Utbildaren Ann-Charlotte Eklund, riksdagens enhet It-verksamhetsstöd 2. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:23 Protokoll 2015/16:24

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-03-03 kl. 12:45

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-03-03 12:45 Plats: RÖ 4-30 1. Anmälningar Dnr 1557-2015/16 2. Grundskola UbU12 Justering Motioner Föredragande: CM och LW UbU12 3. Anmälan till kammardebatt om UbU12 Grundskola, onsdagen den 9 mars 2016 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Sammanträdesplan

2016-03-03 12:45:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-03-03 kl. 08:30

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-03-03 08:30 Plats: Förstakammarsalen Öppen utfrågning inför proposition om forskning och innovation Program Deltagarlista Bilagor Inkommen promemoria från Almega Inkommen promemoria från Energimyndigheten

2016-03-03 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Skolverket Eva Blomdahl, undervisningsråd på förskole- och grundskoleenheten, Kjell Hedwall, avdelningschef för utbildningsavdelningen, och Helena Carlsson,

2016-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-information om Open Access Statssekreteraren Karin Röding, departementssekreteraren Eva Stensköld och departementssekreteraren Mattias Jennerholm, samtliga från Utbildningsdepartementet

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-11 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:19 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. Studiestöd UbU10 Justering Motioner Föredragande: RA

2016-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:18 2. Anmälningar Dnr 1274-2015/16 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument EU-blad 2015/16:20 EU-blad 2015/16:21

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om främjande av socioekonomisk konvergens och inkludering i EU genom utbildning: bidrag till den europeiska planeringsterminen 2016 Statssekreteraren Helene

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Kungl. Vetenskapsakademien Professor Christina Moberg, akademiens preses, professor Göran K. Hansson, akademiens ständige sekreterare, professor Arne Jarrick,

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Professor Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVADr Martin Wikström, forsknings-

2016-01-19 11:00:00

Proposition 2015/16:77

Regeringens proposition 2015/16:77 Avtal med konsortiet för europeisk Prop. forskningsinfrastruktur European Spallation 2015/16:77 Source Eric Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2015 Margot Wallström Helene Hellmark Knutsson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:UbU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:77 (pdf, 287 kB)