Dokument & lagar (19 träffar)

Proposition 2017/18:196

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Regeringens proposition 2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU- Prop. förordningen om kliniska läkemedelsprövningar 2017/18:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2018 Stefan Löfven


Utskottsberedning: 2017/18:SoU29
Sista motionsdag: 2018-04-11

Proposition 2017/18:196 (pdf, 3151 kB)

Proposition 1995/96:228

Regeringens proposition 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en 18-årsgräns för inköp och införsel av tobaksva- ror


Utskottsberedning: -1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:206

Regeringens proposition 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1996 Pierre Schori Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I proposition tar regeringen upp vissa frågor som rör integration av för- skoleverksamhet


Utskottsberedning: -----1996/97:UbU5
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:205

Regeringens proposition 1995/96:205 Förbud mot innehav av destillationsapparater m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 1996 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i alkohollagen 1994:1738


Utskottsberedning: -1996/97:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:200

Regeringens proposition 1995/96:200 Fristående skolor m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 maj 1996 Göran Persson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att fristående skolor skall svara mot de allmänna mål och


Utskottsberedning: --1996/97:UbU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:196

Regeringens proposition 1995/96:196 Besöksinskränkningar vid viss tvångsvård, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 1996 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en ny lag om besöksinskränkningar


Utskottsberedning: -1996/97:SoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:184

Regeringens proposition 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Carl Tham Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen för sina överväganden och förslag i


Utskottsberedning: ----1995/96:UbU11
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1995/96:183

Regeringens proposition 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås att ett landsting efter överenskommelse


Utskottsberedning: -1995/96:UbU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:176

Regeringens proposition 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bl.a. ändringar i hälso- och sjukvårdslagen


Utskottsberedning: -1995/96:SoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1995/96:157

Regeringens proposition 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås att kommunerna under


Utskottsberedning: -1995/96:UbU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:146

Regeringens proposition 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås åtgärder som syftar till att uppnå en bättre kost-


Utskottsberedning: -1995/96:SoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1995/96:145

Regeringens proposition 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 1996 Mats Hellström Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till en försöksverksamhet med viss


Utskottsberedning: --1995/96:UbU8
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1995/96:138 Allmänna arvsfonden

Regeringens proposition 1995/96:138 Allmänna arvsfonden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 1996 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas en beskrivning av förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en


Utskottsberedning: -1995/96:SoU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:117

Regeringens proposition 1995/96:117 Tystnadsplikt inom enskild familjerådgivning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 1995 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i socialtjänstlagen


Utskottsberedning: -1995/96:SoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:105

Regeringens proposition 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Prop. 1995/96:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 1995 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------1995/96:AU12 1995/96:BoU13 1995/96:FiU10 1995/96:FiU11 1995/96:FöU3 1995/96:JoU19 1995/96:JuU25 1995/96:KrU13 1995/96:KU33 1995/96:LU28 1995/96:NU18 1995/96:SfU5 1995/96:TU15 1995/96:UbU7
Riksdagsbeslut (103 förslag): , , 52 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1995/96:99

Regeringens proposition 1995/96:99 Spris fortsatta verksamhet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 1995 Ingvar Carlsson Anna Hedborg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Spri är hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut. I propositionen läggs fram


Utskottsberedning: --1995/96:SoU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:89

Regeringens proposition 1995/96:89 Utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås att utbildningsmöjligheterna


Utskottsberedning: --1995/96:UbU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:72

Regeringens proposition 1995/96:72 Ekonomisk reglering mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt ansvar för psykiskt störda Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1995/96:SoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:23

Regeringens proposition 1995/96:23 Vissa ändringar i smittskyddslagen, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995 Mona Sahlin Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i smittskyddslagen 1988:1472Ändringarna


Utskottsberedning: -1995/96:SoU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8