Dokument & lagar (13 träffar)

Proposition 2017/18:196

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Regeringens proposition 2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU- Prop. förordningen om kliniska läkemedelsprövningar 2017/18:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2018 Stefan Löfven


Utskottsberedning: 2017/18:SoU29
Sista motionsdag: 2018-04-11

Proposition 2017/18:196 (pdf, 3151 kB)

Proposition 1998/99:139

Regeringens proposition 1998/99:139 Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m. Prop. 1998/99:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 1999 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:134

Regeringens proposition 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. Prop. 1998/99:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 1999 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att kravet i alkohollagen 1994:1738 på


Utskottsberedning: ---1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 28

Proposition 1998/99:110

Regeringens proposition 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. Prop. 1998/99:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs förslag som innebär en utveckling av innehåll


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:106

Regeringens proposition 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Prop. 1998/99:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 1999 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att beloppsgränsen för högkostnadsskyddet


Utskottsberedning: -1998/99:SoU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:105

Regeringens proposition 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Prop. 1998/99:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar i propositionen förslag om vilka uppgifter staten


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:71

Regeringens proposition 1998/99:71 Ersättning av staten till steriliserade i vissa fall Prop. 1998/99:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 1999 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till lag


Utskottsberedning: -1998/99:SoU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:70

Regeringens proposition 1998/99:70 Könsstympning borttagande av kravet på dubbel straffbarhet Prop. 1998/99:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en


Utskottsberedning: -1998/99:SoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:45

Regeringens proposition 1998/99:45 Fristående förskoleklass Prop. 1998/99:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 februari 1999 Lena Hjelm-Wallén Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att utbildning som motsvarar


Utskottsberedning: --1998/99:UbU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:4

Regeringens proposition 1998/99:4 Stärkt patientinflytande Prop. 1998/99:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till åtgärder för att i olika


Utskottsberedning: -1998/99:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:3

Regeringens proposition 1998/99:3 Åtgärder mot dopning Prop. 1998/99:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att bruket av dopningsmedel kriminaliseras.


Utskottsberedning: -1998/99:SoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation