Dokument & lagar (16 träffar)

Proposition 2017/18:196

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Regeringens proposition 2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU- Prop. förordningen om kliniska läkemedelsprövningar 2017/18:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2018 Stefan Löfven


Utskottsberedning: 2017/18:SoU29
Sista motionsdag: 2018-04-11

Proposition 2017/18:196 (pdf, 3151 kB)

Proposition 2000/01:149

Regeringens proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Prop. 2000/01:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juli 2001 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett högkostnadsskydd införs


Utskottsberedning: -2001/02:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:149 (pdf, 330 kB)

Proposition 2000/01:128

Regeringens proposition 2000/01:128 Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel Prop. 2000/01:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 maj 2001. Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Under 1990-talet har stora förändringar skett


Utskottsberedning: -2001/02:SoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:115

Regeringens proposition 2000/01:115 Asylsökande barns skolgång m.m. Prop. 2000/01:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 april 2001 Göran Persson Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs förslag som innebär att asylsökande


Utskottsberedning: -2001/02:UbU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:107

Regeringens proposition 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor Prop. 2000/01:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ----2000/01:SkU24 2000/01:UbU18
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:99

Regeringens proposition 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut roll och uppgifter Prop. 2000/01:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Folkhälsoinstitutet


Utskottsberedning: --2000/01:SoU16
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:97

Regeringens proposition 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i alkohollagen 1994:1738Reglerna


Utskottsberedning: ---------2000/01:SoU19
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 2000/01:81

Regeringens proposition 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Prop. 2000/01:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om omskärelse av pojkar. Lagen syftar


Utskottsberedning: -2000/01:SoU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:80

Regeringens proposition 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny socialtjänstlag. Den nya lagen är kapitelindelad


Utskottsberedning: -2000/01:SoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 2000/01:72

Regeringens proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Prop. 2000/01:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 2000/01:71

Regeringens proposition 2000/01:71 Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Prop. 2000/01:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Landstingen och Gotlands kommun är


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU17
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:36

Regeringens proposition 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte Prop. 2000/01:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2000 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en lag om inskränkning i landstingens


Utskottsberedning: -2000/01:SoU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 2000/01:20

Regeringens proposition 2000/01:20 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador Prop. 2000/01:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 2000 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Från den 1 juli 2000 har den mängd


Utskottsberedning: -2000/01:SoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:6

Regeringens proposition 2000/01:6 Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade Prop. 2000/01:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den den 14 september 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -2000/01:SoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:5

Regeringens proposition 2000/01:5 Personlig assistans till personer över 65 år Prop. 2000/01:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2000. Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att funktionshindrade


Utskottsberedning: --2000/01:SoU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:3

Regeringens proposition 2000/01:3 Forskning och förnyelse Prop. 2000/01:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar i propositionen sin syn på forskningspolitikens


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU6
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26