Dokument & lagar (143 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:41 Torsdag 2012-05-03 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid: 2012-05-03 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Geografisk utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken till södra och östra Medelhavsregionen FiU39 Beredning Prop. 2011/12: 64 och motioner

2012-05-03 10:30:00

Skrivelse 2011/12:148

Regeringens skrivelse 2011/12:148 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det Skr. finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2011/12:148 2012 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20

Skrivelse 2011/12:148 (pdf, 695 kB)

Utskottsmöte 2011/12:40 Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40 Datum och tid: 2012-04-24 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utlåning till Irland FiU41 Justering. Proposition 2011/12:119. Motioner. Föredragande: PE. 3. Offentlig upphandling från eget företag FiU42 Justering. Prop. 2011/12:106

2012-04-24 11:00:00

Skrivelse 2011/12:104

Regeringens skrivelse 2011/12:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20072011 2011/12:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU30

Skrivelse 2011/12:104 (pdf, 728 kB)

Utskottsmöte 2011/12:39 Torsdag 2012-04-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39 Datum och tid: 2012-04-19 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Intern utfrågning om konvergensprogrammet Statssekreterare Susanne Ackum, Finansdepartementet. Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström, Statsrådsberedningen. 2. Anmälningar

2012-04-19 10:30:00

Skrivelse 2011/12:134

Regeringens skrivelse 2011/12:134 Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig Skr. upphandling är styrningen mot klimatmålet 2011/12:134 effektiv Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2012/13:FiU7

Skrivelse 2011/12:134 (pdf, 2729 kB)

Proposition 2011/12:129

Nya regler om prospekt Regeringens proposition 2011/12:129 Nya regler om prospekt Prop. 2011/12:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till lagändringar


Utskottsberedning: 2011/12:FiU49
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2011/12:129 (pdf, 1529 kB)

Utskottsmöte 2011/12:38 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38 Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Information om förhandlingar om nytt upphandlingsdirektiv Statsrådet Stefan Attefall 3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 FiU4y Justering.

2012-04-17 11:00:00

Proposition 2011/12:143

Regeringens proposition 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter Prop. 2011/12:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar som kompletterar Europeiska


Utskottsberedning: 2011/12:FiU47
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:143 (pdf, 1241 kB)

Skrivelse 2011/12:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse 2011/12:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2011/12:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 2011/12:FiU28

Skrivelse 2011/12:102 (pdf, 995 kB)

Skrivelse 2011/12:101

Årsredovisning för staten 2011 Regeringens skrivelse 2011/12:101 Årsredovisning för staten 2011 Regeringens skrivelse 2011/12:101 Årsredovisning för staten 2011 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:FiU27

Skrivelse 2011/12:101 (pdf, 1936 kB)

Proposition 2011/12:100

2012 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20 2011/12:KU24
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2011/12:100 (pdf, 2322 kB)

Proposition 2011/12:99

Regeringens proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 Regeringens proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2011/12:FiU21
Riksdagsbeslut (20 förslag): , 20 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:99 (pdf, 254 kB)

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-04-12 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37 Datum och tid: 2012-04-12 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 Kl. 10.30-11.30 1. Information inför Världsbankens och IMF:s vårmöten gemensamt med utrikesutskottet Finansminister Anders Borg. Utrikesråd Johan Borgstam. Kl. 11.30-12.00

2012-04-12 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:36 Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:36 Datum och tid: 2012-04-10 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Intern utfrågning Riksbankschef Stefan Ingves utfrågas om Riksbankens utvärderingsrapport 2011 och inför Världsbankens och IMF:s årsmöten. 3. Berättelse

2012-04-10 11:00:00

Proposition 2011/12:132

Regeringens proposition 2011/12:132 Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss Prop. mervärdesskatt 2011/12:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2011/12:FiU46
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2011/12:132 (pdf, 261 kB)

Utskottsmöte 2011/12:35 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35 Datum och tid: 2012-03-29 09:00 kl. 09:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Statlig styrning och ansvarsutkrävande Seminarium Arrangörer: Finansutskottet och konstitutionsutskottet tillsammans med Riksbankens jubileumsfond. 2. Nästa sammanträde Tisdag den 10 april kl 11:00. Bilagor 1.

2012-03-29 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:34 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om förslag till förordning om europeiska riskkapitalfonder Finansmarknadsminister Peter Norman. KOM2011 860. 2. Överläggning om förslag till förordning med

2012-03-27 11:00:00

Proposition 2011/12:119

Regeringens proposition 2011/12:119 Utlåning till Irland Prop. 2011/12:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Sverige och Irland har enats om ett avtal om utlåning till Irland med


Utskottsberedning: 2011/12:FiU41
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:119 (pdf, 1052 kB)

Skrivelse 2011/12:91

Regeringens skrivelse 2011/12:91 Stärkt säkerhet i statens betalningar Skr. 2011/12:91 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen åtgärder som vidtagits de senaste


Utskottsberedning: 2011/12:FiU43

Skrivelse 2011/12:91 (pdf, 236 kB)