Dokument & lagar (102 träffar)

Skrivelse 2012/13:80

prop 2012/13 80 Regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska Skr. unionen under 2012 2012/13:80 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör


Utskottsberedning: 2012/13:UU10 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2012/13:80 (pdf, 1620 kB)

Proposition 2012/13:79

Regeringens proposition 2012/13:79 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska Prop. fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget 2012/13:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2012/13:UU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:79 (pdf, 1762 kB)

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-03-07 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-03-07 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Inför utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15

2013-03-07 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-02-21 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Föredragning om EU:s ramverk för MR och demokrati Ambassadör Anders Rönquist, UD Departementsrådet Per Sjögren,UD Kanslirådet Jenny Egermark, UD 2. Justering av protokoll 3.

2013-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-02-14 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-02-14 09:30 Plats: RÖ 5-30 och Skandiasalen 8 OBS: lokalbytet 1. Vissa säkerhetspolitiska frågor UU7 Justering Motioner Föredragande: AE 2. Politik för global utveckling UU12 Justering Skrivelse 2011/12:167

2013-02-14 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Tisdag 2013-02-12 kl. 10:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-02-12 10:30 Plats: RÖ 5-30 1. Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats Operation Atalanta Information tillsammans med FöU Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. Utrikesdepartementet Statssekreterare

2013-02-12 10:30:00

Proposition 2012/13:66

Regeringens proposition 2012/13:66 Svenskt deltagande i Europeiska unionens Prop. marina insats Operation Atalanta 2012/13:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 januari 2013 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:66 (pdf, 236 kB)

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-01-24 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-01-24 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Meddelande om Kommissionens arbetsprogram UU4 Justering 2012/13:FPM24 KOM2012 629 Föredragande: BMH 2 09.35 Viss export av strategiska produkter Information Vik. Generaldirektör

2013-01-24 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Torsdag 2013-01-17 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-01-17 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Aktuella EU-frågor 4. Meddelande om Kommissionens arbetsprogram UU4 Fortsatt granskning KOM2012 629 Föredragande: BMH 5. Säkerhetspolitik

2013-01-17 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Onsdag 2013-01-16 kl. 17:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-01-16 17:30 Plats: Skandiasalen N3 Inför utrikesrådet FAC Information inför extra möte i rådet den 17 januari utrikesminister Carl Bildt, UD Bilagor Pressmeddelande HR

2013-01-16 17:30:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2012-12-18 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2012-12-18 08:00 Plats: RÖ 5-30 1. Formerna för utvärdering av biståndet Information Biståndsminister Gunilla Carlsson 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens

2012-12-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2012-12-13 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2012-12-13 08:00 Plats: RÖ 5-30 1. Formerna för utvärdering av biståndet Information Biståndsminister Gunilla Carlsson, UD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Reserapport från Riga 5. Övriga frågor

2012-12-13 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2012-12-06 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2012-12-06 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Inför utrikesrådet FAC respektive allmänna rådet GAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Meddelande om Kommissionens

2012-12-06 09:30:00

Proposition 2012/13:53

Regeringens proposition 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till Prop. förmån för Palestinska myndigheten 2012/13:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december 2012 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Sveriges


Utskottsberedning: 2012/13:UU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:53 (pdf, 287 kB)

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-11-27 kl. 10:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-11-27 10:30 Plats: RÖ 5-30 1. Internationellt bistånd UU2 Justering Prop. 2012/13:1 Skrivelse 2011/12:164 och motioner 2011/12:FPM169 2012/13:FPM5 2012/13:FPM7 Föredragande: EK 2. Kanslimeddelanden 3.

2012-11-27 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2012-11-22 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-22 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Internationell samverkan UU1 Justering Prop. 2012/13:1 Motioner Föredragande: BMH 2. Internationellt bistånd UU2 Justering Prop. 2012/13:1 Skrivelse 2011/12:164 och motioner

2012-11-22 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: Förstakammarsalen Kl. 11.00-13.00 Utrikesutskottets offentliga utfrågning om politiken för global utveckling Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet Generalsekreterare Bo

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-15 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Mellanöstern och Nordafrika UU8 Justering Motioner Föredragande: BMH 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Samstämmighetspolitik UU12 Beredning Skrivelse 2011/12:167

2012-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Baltikums säkerhets- och försvarspolitik Information Säkerhetspolitisk analytiker Mike Winnerstig, FOI 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Forskning och innovation

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-08 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Utrikesförvaltningen UU1y Justering Proposition 2012/13:1 Motioner Föredragande: BMH 2. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala

2012-11-08 09:30:00