Dokument & lagar (240 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2012-12-13 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-12-13 08:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insolvens- och utsökningsrätt CU4 Justering Motioner Föredragande: CH 3. EU-förslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter

2012-12-13 08:30:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2012-12-13 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2012-12-13 08:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Forskning och innovation FiU4y Justering Prop. 30 Föredragande: JS 3. Statsbudget för 2013 FiU10 Beredning Föredragande: MO 4. Vissa utredningsbehov med anledning

2012-12-13 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2012-12-06 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2012-12-06 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om kommande proposition om kommunala utjämningssystemet Statsrådet Peter Norman 2. Information om aktuella EU-frågor Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 3. Utgiftsområde

2012-12-06 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-12-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-12-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Associationsrätt m.m. CU5 Beredning Motioner Föredragande: PS 3. EU-förslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade

2012-12-06 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. SAS FiU6y Justering av yttrande till näringsutskottet Prop. 46, motioner Föredragande: KS 3. Justering av protokoll 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdag

2012-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor på konsumentområdet Information om förhandlingarna om alternativ tvistlösning, konsumentprogrammet och kommande EU-initiativ utifrån den

2012-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-11-29 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om EU:s budget för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Justering Prop. 1, motioner Föredragande:

2012-11-29 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om aktuella EU-frågor samt konjunktur bedömningar Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Nedläggning av SWEDEC FiU5y Justering av yttrande till försvarsutskottet

2012-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen CU2 Justering Prop. 2012/13:28 Föredragande: PS 3. Insolvens- och

2012-11-27 11:00:00

Proposition 2012/13:36

Regeringens proposition 2012/13:36 Snabbare betalningar Prop. 2012/13:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 november 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag som syftar till att motverka sena


Utskottsberedning: 2012/13:CU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:36 (pdf, 1285 kB)

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-22 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 FiU6 Justering Skrivelse 2011/12:130, motioner. Föredragande: PE 3.Utvärdering av Riksbankens penningpolitik

2012-11-22 10:30:00

Proposition 2012/13:39

Regeringens proposition 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning Prop. inom ekonomiska och monetära unionen 2012/13:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 november 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2012/13:39 (pdf, 1341 kB)

Utskottsmöte 2012/13:11 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 25, Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Beredning Prop. 1 och motioner Föredragande: AC 3. Utgiftsområde 27, Avgiften till europeiska unionen FiU5

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Justering Prop. 2012/13:1 förslag 2 delvis6-12 och motioner Föredragande: AL, Sjö 3. Riksdagens tillämpning

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-15 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommunala resultatutjämningsreserver FiU15 Justering Prop. 172 Föredragande AT 3. Lån till IMF FiU17 Justering Förs. RB5 Föredragande PE 4. Justering av protokoll

2012-11-15 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-15 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen CU2 Beredning Prop. 2012/13:28 Föredragande: PS Anm. Ingen motion

2012-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Privatuthyrning av bostäder Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 förslag 1, 2 delvis3-5 och motioner Föredragande: BB 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Tisdag 2012-11-13 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-13 09:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Öppen utfrågning om AP-fondernas framtid tillsammans med SfU Stefan Lundbergh, forskningschef Nederlänska APG Algemene Pensioen Groepstyrelseledamot Fjärde AP-fonden Mats

2012-11-13 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-08 kl. 11:15

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-08 11:15 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Justering Prop. 2012/13:1, motioner och yttranden Föredragande: CH, AT, KS, JS 3. Höständringsbudgeten FiU11

2012-11-08 11:15:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-11-08 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetproposition privatuthyrning av bostäder m.m. Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 förslag 1-5 och motioner Föredragande: BB 3. Övriga frågor 4. Nästa

2012-11-08 09:30:00