Dokument & lagar (173 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:12 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: Förstakammarsalen Kl. 11.00-13.00 Utrikesutskottets offentliga utfrågning om politiken för global utveckling Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet Generalsekreterare Bo

2012-11-20 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 201211-20 TID 11:0013:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information på temat politiken för global utveckling i enlighet med bifogade program bilaga 2Vid protokollet Hannah Wennberg Justeras den 22

2012-11-20

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-15 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Mellanöstern och Nordafrika UU8 Justering Motioner Föredragande: BMH 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Samstämmighetspolitik UU12 Beredning Skrivelse 2011/12:167

2012-11-15 09:30:00

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 201211-15 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mellanöstern och Nordafrika UU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. Ajournering Sammanträdet ajournerades kl. 09:50 och återupptogs kl. 10:00. 2 Mellanöstern

2012-11-15

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Baltikums säkerhets- och försvarspolitik Information Säkerhetspolitisk analytiker Mike Winnerstig, FOI 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Forskning och innovation

2012-11-13 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 201211-13 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande av närvaro Utskottet medgav att Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet i samband med föredragning om Baltikums säkerhets- och försvarspolitik.

2012-11-13

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-08 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Utrikesförvaltningen UU1y Justering Proposition 2012/13:1 Motioner Föredragande: BMH 2. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala

2012-11-08 09:30:00

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 201211-08 TID 09:3011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesförvaltningen UU1y Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till yttrande 2012/13:UU1y. S-MP- och V-ledamöterna anmälde

2012-11-08

Proposition 2012/13:41

Regeringens proposition 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF 2012/13:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november 2012 Jan Björklund Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:41 (pdf, 422 kB)

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Aktuella EU-frågor 4. Internationell samverkan UU1 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:1 Motioner Föredragande: BMH 5. Internationellt

2012-11-06 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 201211-06 TID 11:0011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2012/13:7. 2 Kanslimeddelanden Påmindes om att: utskottet tar emot Kroatiens talman Josip Leko med delegation onsdagen

2012-11-06

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-10-25 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-10-25 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. EU:s långtidsbudget och GUSP Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD Statssekreterare Sofia Strand, UD 2. UD:s budget och utrikesförvaltningen Information Kabinettssekreterare

2012-10-25 09:30:00

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 20121025 TID 09:3011:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet i samband med föredragning om EU:s långtidsbudget

2012-10-25

Utskottsmöte 2012/13:6 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Interparlamentariska unionen, IPU UU5 Justering Redogörelse 2011/12:RS5 Föredragande: IS 2. Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PA-UfM UU6 Justering Redogörelse

2012-10-23 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 20121023 TID 11:0011:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Interparlamentariska unionen, IPU UU5 Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2011/12:RS5. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:UU5. 2 Den parlamentariska församlingen

2012-10-23

Utskottsmöte 2012/13:5 Torsdag 2012-10-18 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-18 09:30 Plats: Förstakammarsalen Kl. 09:30-11:30 Utrikesutskottets offentliga utfrågning om säkerhetspolitiska implikationer för EU i ljuset av den ekonomiska krisen Dr Björn Fägersten, Utrikespolitiska

2012-10-18 09:30:00

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 20121018 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information på temat säkerhetspolitiska implikationer för EU i ljuset av den ekonomiska krisen i enlighet med bifogade program bilaga 2Vid protokollet

2012-10-18

Utskottsmöte 2012/13:4 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Interparlamentariska unionen, IPU UU5 Fortsatt beredning Redogörelse 2011/12:RS5 Föredragande: IS 4. Den parlamentariska församlingen

2012-10-16 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 20121016 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2012/13:3 och besöksprotokoll nr 2012/13:2. 2 Kanslimeddelanden Anmäldes att: rapporten Pakistans stabilitet har

2012-10-16

Utskottsmöte 2012/13:3 Torsdag 2012-10-04 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-04 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. 09.30-10.30 Inför allmänna rådet respektive utrikesrådet Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD Utrikesrådet Björn Lyrvall, UD Kanslirådet Andrés Jato, UD Kanslirådet

2012-10-04 09:30:00