Dokument & lagar (173 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-06-18 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36 Datum och tid: 2013-06-18 08:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Aktuella EU-frågor 4. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll 5. Inför utrikesrådet FAC och allmänna rådet

2013-06-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35 Datum och tid: 2013-06-04 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Syriska oppositionen Information Ambassadör Jan Thesleff 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Tisdagen den 18 juni kl. 08.00 Bilagor Punkt 1: Besöksprotokoll 2012/13:18, 2012/13:19 och 2012/13:20.

2013-06-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34 Datum och tid: 2013-05-30 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Europeiska globala säkerhetsstrategin EGS Överläggning Utrikesminister Carl Bildt, Utrikesdepartementet 4. En uppförandekod för

2013-05-30 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-23 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33 Datum och tid: 2013-05-23 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Norden UU3 Justering Skrivelse 2012/13:90 och motion Redogörelse 2012/13:NR1 Föredragande: EK 2. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 UU10 Justering Skrivelse

2013-05-23 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-16 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid: 2013-05-16 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Norden UU3 Fortsatt beredning Skrivelse 2012/13:90 och motion Redogörelse 2012/13:NR1 Föredragande: EK 4. Berättelse om verksamheten

2013-05-16 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:31 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-05-14 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Strategisk exportkontroll 2012 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden UU11 Justering Skrivelse 2012/13:114 och motioner Motioner Föredragande: AE 2. Den parlamentariska

2013-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-04-25 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 UU18 Justering KOM201392 FPM 2012/13:FPM86 Föredragande: IS 2. Justering av protokoll

2013-04-25 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-04-23 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Norden UU3 Beredning Skrivelse 2012/13:90 och motion Redogörelse 2012/13:NR1 Föredragande: EK 4. Berättelse om verksamheten i

2013-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-04-18 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-04-18 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget UU17 Justering Proposition 2012/13:79 och motion Föredragande: BMH 2. Justering av protokoll

2013-04-18 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-11 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-04-11 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Justering Motioner Föredragande: EK 2. Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott med anledning av regeringens skrivelse

2013-04-11 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-04-09 11:00 Plats: N3-04 Skandiasalen 1. Inför IMF:s och Världsbankens vårmöten 2013 Information tillsammans med FiU Finansminister Anders Borg, Finansdepartementet Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet

2013-04-09 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:25 Torsdag 2013-03-21 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-03-21 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: EK 4. Granskning av kommissionens

2013-03-21 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-03-07 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-03-07 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Inför utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15

2013-03-07 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-02-21 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Föredragning om EU:s ramverk för MR och demokrati Ambassadör Anders Rönquist, UD Departementsrådet Per Sjögren,UD Kanslirådet Jenny Egermark, UD 2. Justering av protokoll 3.

2013-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-02-14 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-02-14 09:30 Plats: RÖ 5-30 och Skandiasalen 8 OBS: lokalbytet 1. Vissa säkerhetspolitiska frågor UU7 Justering Motioner Föredragande: AE 2. Politik för global utveckling UU12 Justering Skrivelse 2011/12:167

2013-02-14 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Tisdag 2013-02-12 kl. 10:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-02-12 10:30 Plats: RÖ 5-30 1. Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats Operation Atalanta Information tillsammans med FöU Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. Utrikesdepartementet Statssekreterare

2013-02-12 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-01-24 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-01-24 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Meddelande om Kommissionens arbetsprogram UU4 Justering 2012/13:FPM24 KOM2012 629 Föredragande: BMH 2 09.35 Viss export av strategiska produkter Information Vik. Generaldirektör

2013-01-24 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Torsdag 2013-01-17 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-01-17 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Aktuella EU-frågor 4. Meddelande om Kommissionens arbetsprogram UU4 Fortsatt granskning KOM2012 629 Föredragande: BMH 5. Säkerhetspolitik

2013-01-17 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Onsdag 2013-01-16 kl. 17:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-01-16 17:30 Plats: Skandiasalen N3 Inför utrikesrådet FAC Information inför extra möte i rådet den 17 januari utrikesminister Carl Bildt, UD Bilagor Pressmeddelande HR

2013-01-16 17:30:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2012-12-18 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2012-12-18 08:00 Plats: RÖ 5-30 1. Formerna för utvärdering av biståndet Information Biståndsminister Gunilla Carlsson 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens

2012-12-18 08:00:00