Dokument & lagar (3 409 träffar)

Motion 2016/17:3498 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3498 av Sofia Fölster M Höjd gräns för alkoholhaltiga drycker som får säljas i butik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta försäljning av drycker med en alkoholhalt upp till 6 procent i detaljhandeln och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3498 av Sofia Fölster (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3498 av Sofia Fölster (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:3497 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3497 av Sofia Fölster M Avskaffande av tv-avgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa tv-avgiften och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tv-avgiften som den är utformad idag har fått kritik i åratal. Den är krånglig


Utskottsberedning: 2016/17:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3497 av Sofia Fölster (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3497 av Sofia Fölster (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:3484 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3484 av Christer Nylander m.fl. L Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier


Utskottsberedning: 2016/17:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3484 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3484 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 93 kB)

Motion 2016/17:3480 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3480 av Paula Bieler och Markus Wiechel båda SD Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ökade kunskaper om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor på bästa sätt förs in i grundskolans


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3480 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3480 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3464 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3464 av Christer Nylander m.fl. L Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2016/17:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3464 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 93 kB) Motion 2016/17:3464 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 139 kB)

Motion 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utbildning berikar


Utskottsberedning: 2016/17:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 87 kB) Motion 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 111 kB)

Motion 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. C Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tillhandahållandet av en högkvalitativ och tillgänglig utbildning är ett


Utskottsberedning: 2016/17:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Plan för ett starkare Sverige: Nolltolerans mot dåliga skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot dåliga skolor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UbU2 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 42 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 112 kB)

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Plan för ett starkare Sverige: Bryt utanförskapet Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenskartläggning för asylsökande från första dagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:FiU1 2016/17:FiU3 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:KrU8 2016/17:NU1 2016/17:SfU15 2016/17:SfU3 2016/17:SfU4 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2017/18:FiU3 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2016/17:3329 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3329 av Sofia Fölster M Höjt fribelopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja fribeloppet för studerande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att exkludera sommarmånaderna vid


Utskottsberedning: 2016/17:UbU2 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3329 av Sofia Fölster (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3329 av Sofia Fölster (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. M Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka extremistiska


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Motion 2016/17:3250 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3250 av Anders Hansson M Blåljusvecka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att överväga att införa en obligatorisk informationsvecka för grundskoleelever om blåljusyrken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett land


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3250 av Anders Hansson (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3250 av Anders Hansson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. KD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Kristdemokraterna presenterar i denna motion våra budgetsatsningar och övriga förslag på skolområdet. Dessa är speciallärarlyft där lärare erbjuds att komplettera sin grundutbildning med


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1 2016/17:UbU1 2016/17:UbU14 2016/17:UbU16 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UbU23 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) (docx, 131 kB) Motion 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) (pdf, 231 kB)

Motion 2016/17:3194 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3194 av Penilla Gunther KD Anhöriga barns rätt till undervisning på sjukhusskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukhusskolorna bör öppnas för barn som är anhöriga så att de kan få sin undervisning tillgodosedd under anhörigas vistelser


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3194 av Penilla Gunther (KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3194 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. M Life science och medtech Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utvecklad samverkan mellan life science- och medtechnäringen, akademin och hälso- och sjukvården i syfte att tillgängliggöra forskning


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:NU12 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:3134 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3134 av Cecilia Widegren M Fler yrkeslärare i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla för yrkeslärare att utöka sin behörighet i fler yrkesämnen än det ämne eller de ämnen som examen är avsedd för och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3134 av Cecilia Widegren (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3134 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius båda C Förutsättningarna för humaniora vid landets lärosäten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för humaniora vid landets lärosäten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD Entreprenörskap och lärlingsutbildning i gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den effekt och det resultat styrdokumenten har fått i verksamheten när det gäller hållbar


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten till det fria skolvalet


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3 2016/17:UbU1 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD Fristående pedagogisk kompletterande utbildning samt en högskola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga de hinder som begränsar fristående aktörer från att starta och bedriva


Utskottsberedning: 2016/17:UbU16 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 70 kB)