Dokument & lagar (63 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-12-02 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Kommissionens förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut KOM2014 666 Föredragande: Wallin 2. Kontroll

2014-12-02 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-11-27 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-11-27 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: Pyka 4. Förbättringar av husavdragets

2014-11-27 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:1 Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:1 Datum och tid: 2014-10-07 11:30 Plats: RÖ 4-09 1. Sammanträdets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Upprop 4. Val av ordförande 5. Val av vice ordförande 6. Presentationsrunda 7. Information om den digitala mötestjänsten 8. Kanslimeddelanden 9. Övriga frågor 10. Nästa sammanträde

2014-10-07 11:30:00

Utskottsmöte 2014/15:4 Torsdag 2014-11-06 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-11-06 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Kronofogden Information Rikskronofogde Eva Liedström Adler, Kronofogden 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2014-11-06 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-03-05 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-03-05 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. EU-information Statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet 2. Beskattning av ideella föreningar Information Statssekreterare Charlotte Svensson 3. Justering av protokoll

2015-03-05 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:2 Tisdag 2014-10-21 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-10-21 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skattefrågor på dagordningen för Ekofinrådets möte den 7 november 2014 Information Statssekreterare Charlotte Svensson och finansrådet Linda Haggren, Finansdepartementet 2. Förslag

2014-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-02-19 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Information om beskattning av ideella föreningar Information Finansminister Magdalena Andersson, statssekreterare Charlotte Svensson, departementsråd Niklas Ekstrand och ämnesråd

2015-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Torsdag 2015-02-12 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-02-12 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Mervärdesskatt SkU19 Beredning Motioner Föredragande: Wallin 4. Inkomstskatt SkU16 Beredning Motioner Föredragande: Brynolf

2015-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:17 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Beskattning av ideella föreningar Information Statssekreterare Charlotte Svensson, departementsråd Niklas Ekstrand och ämnesråd Jan Larsson 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2015-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:16 Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-02-03 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Informationsutbytesavtal med Uruguay SkU14 Beredning och ev. justering Prop. 2014/15:20 Föredragande: Åkerrén 4. Informationsutbytesavtal

2015-02-03 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:15 Torsdag 2015-01-29 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2015-01-29 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikanska förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA SkU13

2015-01-29 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:14 Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2015-01-20 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-dokument 4. Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör SkU11 Beredning och ev. justering Prop. 2014/15:17

2015-01-20 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:13 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU1 Fortsatt beredning och ev. justering 2014/15:1 och motioner Föredragande: Pyka 4.

2014-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:12 Torsdag 2014-12-04 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2014-12-04 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Charlotte Svensson med medarbetare, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Övriga frågor 5. Nästa

2014-12-04 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelande 3. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2015 SkU1y Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: Wallin, Brynolf, Åkerrén, Pyka,

2014-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-20 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SkU3y Justering Föredragande: Wallin 4. Ramar för utgiftsområde 3

2014-11-20 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-handlingar 4. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2015 Fråga om yttrande till finansutskottet Prop. 2014/15:1 och motioner

2014-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2014-11-13 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-13 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Tullverket Information Generaltulldirektör Therese Mattsson och överdirektör Per Nilsson, Tullverket 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Minskat svartarbete i byggbranschen

2014-11-13 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:5 Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-11-11 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skatteverket Information Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier

2014-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:23 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23 Datum och tid: 2015-03-24 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skatteförfarande och folkbokföring Information Statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Skatteförfarande och

2015-03-24 11:00:00

Paginering